Het verhaal van Vlaanderen

VVV main (13).png

Het verhaal van Vlaanderen

Gepubliceerd door Davidsfonds op 19 januari 2023

In Het verhaal van Vlaanderen, een programma van VRT, duikt Tom Waes in 10 afleveringen onze geschiedenis in. Bijna tien uur aan Vlaamse geschiedenis die je beleeft vanop de eerste rij. Maar wist je dat je bij Davidsfonds die geschiedenis non-stop beleeft? Via cursussen, boeken en reizen nemen we je mee het verleden in en laten je proeven van diverse onderwerpen die je wat dichter bij je roots brengen. Ontdek het vooral zelf, aflevering per aflevering!

Volg Het verhaal van Vlaanderen samen met Davidsfonds! Elke week bieden we jou een op maat gemaakt programma van cursussen, boeken en reizen dat iets met de aflevering van die week te maken heeft.

Aflevering 1: De prehistorie (01/01)

Het begon allemaal met een knal. En heel veel geduld. Want na die eerste knal duurde het vele miljoenen jaren voor er van de mens, laat staan de Vlaming, zelfs maar sprake was. De dinosauriërs waren er al voor de eerste holbewoners. Daarna ging het langzaamaan de goede kant uit. Denk maar aan de Egyptenaren en het oude Mesopotamië waar we vandaag nog steeds over bijleren.

VVV button 1

Aflevering 2: De Romeinen komen (08/01)

Veni, vidi, vici. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Het is een uitspraak van Julius Caesar, maar kenmerkt alle Romeinen die voor en na hem kwamen. De Romeinse oorlogsmachine was niet te stoppen. Maar wist je dat de Romeinen veel te danken hadden aan de Grieken? En als je aan de Grieken denkt, schieten je waarschijnlijk meteen talrijke mythen en sagen door het hoofd. In de periode van de Romeinen ontstond ook het christendom, een wereldreligie die al snel aan invloed won.

VVV button 2

Aflevering 3: 'Duistere' middeleeuwen (15/01)

In het Engels spreekt men van de 'dark ages': die duistere middeleeuwen. Een tijd die soms nog als chaotisch, donker en zelfs oninteressant wordt gezien. Maar waarom eigenlijk? Klopt dat wel? Maak kennis met heiligen en ridders, ontdek welke steden in de middeleeuwen volop floreerden en kijk hoe de middeleeuwers opboksten tegen allerlei uitdagingen, zoals epidemieën.

VVV button 3

Aflevering 4: De Guldensporenslag (22/01)

Elk jaar vieren wie op 11 juli de Vlaamse feestdag. Meer dan zeven eeuwen geleden versloeg als bij wonder op die dag het Vlaamse voetvolk de Franse ridders. De Guldensporenslag was in elk opzicht een kantelpunt in de geschiedenis van Vlaanderen. Maar hoe ging het er op die veldslag nu juist aan toe? Wordt het legendarische verhaal terecht geromantiseerd? Ontdek meer over de rol van de bloederige veldslag op het strijdtoneel van Europa, de alomtegenwoordige Vlaamse leeuw en de groeiende identiteit van Vlaanderen in de veertiende eeuw.

VVV button 4

Aflevering 5: Zwarte dood en gouden tijden (29/01)

Ook in de veertiende eeuw brak een pandemie uit, met gruwelijke straattaferelen tot gevolg. De pest of 'Zwarte Dood' was overal en sloop genadeloos de Vlaamse steden binnen. Maar niet lang daarna keerde het tij en bereidden de Lage Landen zich voor op de Bourgondische tijd; een tot de verbeelding sprekende tijd van hertogen, graven en gravinnen. Dood en verderf maakten plaats voor pracht en praal, althans tot een zeker paardrijongeval in Wijnendale...

VVV button 5

Aflevering 6: Hoe geraak ik in de hemel (05/02)

Waar de een zich afvraagt wat de snelste weg naar de hemelpoort is, vernielt de ander met veel enthousiasme heiligenbeelden. De zestiende en zeventiende eeuw was een tijd van religieuze verdeeldheid en de opkomst van het protestantisme. Maar wat heeft die historische Beeldenstorm nu juist met de Tachtigjarige Oorlog te maken? En wat was het gevolg voor de Nederlanden? Lees alles over 'Oranje tegen Spanje' en maak kennis met de alom gevreesde generaal, de Hertog van Alva.

VVV button 6

Aflevering 7: Voor Outer en Heerd (12/02)

Bloederige opstanden en omwentelingen beperkten zich in de achttiende en negentiende eeuw niet enkel tot het Franse grondgebied. Van de Brabantse Omwenteling tot de Boerenkrijg, en een revolutie die rechtstreeks tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid: ook in ons land was volksverzet een hot topic. Verdiep je in het woelige verleden van Vlaanderen en ontdek hoe de burgers vochten voor hun rechten, geloof en autonomie.

VVV button 7

Aflevering 8: De industriële revolutie (19/02)

Niet lang na de onafhankelijkheid van België vindt er nog een unicum plaats. Op 5 mei 1835 rijdt tussen Brussel en Mechelen voor het eerst een passagierstrein. Intussen maken de landbouw en huisnijverheid langzaamaan plaats voor machinale productie in fabrieken. De technologische vooruitgang en industrialisatie lijkt in de negentiende eeuw geen grenzen te kennen, en de welvaart die eruit voortvloeit brengt heel wat op gang in het sociale leven. Maar de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter...

VVV button 8

Aflevering 9: De Groote Oorlog (26/02)

Een conflict als Wereldoorlog I, dat had de wereld nog nooit gezien. De meest vernietigende oorlog ooit, met dood en vernietiging op grote schaal. In België werd die oorlog uitgevochten in loopgraven achter de IJzer. Een natte, grauwe plek waar de Belgen vier jaar vast zaten. Het tekent een generatie en zet van alles in gang. Wereldoorlog I zindert nog jaren na - eigenlijk zijn de gevolgen tot nu voelbaar.

VVV buttons_afl 9

Aflevering 10: Van 1939 tot 1999 (05/03)

Twintig jaar na de gruwel van de Eerste Wereldoorlog breekt er opnieuw oorlog op grote schaal uit. Vier jaar lang wordt België bezet door de Duitsers, tot ze uiteindelijk door de geallieerden bevrijd worden. Na de Tweede Wereldoorlog gaat het leven gewoon verder, en hoe! Niet alleen de technologie gaat erop vooruit, maar ook de levenskwaliteit van de gewone mensen. Volg de gebeurtenissen van de laatste decennia, helemaal tot aan de 21ste eeuw.

VVV button 10

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit