'Duistere' middeleeuwen

Gebeten door het verleden? Ontdek hier onze aanraders om nog meer te weten te komen over...

In het Engels spreekt men van de 'dark ages': die duistere middeleeuwen. Een tijd die soms nog als chaotisch, donker en zelfs oninteressant wordt gezien. Maar waarom eigenlijk? Klopt dat wel? Maak kennis met heiligen en ridders, ontdek welke steden in de middeleeuwen volop floreerden en kijk hoe de middeleeuwers opboksten tegen allerlei uitdagingen, zoals epidemieën.

Main_middeleeuwen

Boeken

2.png

Op weg naar de hemel – Ludo Jongen en Martine Meuwese

De middeleeuwers geloofden dat de mens 5199 jaar voor de geboorte van Christus geschapen werd, en wel op 25 maart op een vrijdag. Ze zagen de geschiedenis als een doorlopende lijn van de Schepping tot de Jongste Dag. Dit boek duikt in middeleeuwse kronieken, devotionele teksten en hoofse ridderromans. Elk van de 33 hoofdstukken is een puzzelstuk om de veelkleurige, middeleeuwse denkwereld zichtbaar te maken. Je ontdekt ook de vaak onbekende schatkamer van de middeleeuwse miniatuurkunst.

1.png

Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1550 - Jan Dumolyn en Andrew Brown

In de middeleeuwen was Brugge een krachtige, levendige en verleidelijke plek in het hart van de economische macht in Europa. Tegen het einde van de vijftiende eeuw heerste er een ongekende creativiteit met een bloeiende luxe-industrie: ‘gemaakt in Brugge’. In dit boek tonen 24 auteurs uit binnen- en buitenland, specialisten binnen hun specifieke vakgebied, hoe complex de middeleeuwse samenleving was geordend.

Cursussen

Europa_middeleeuwsmillennium_Copyright_ Dirk Trachet.jpg

Het middeleeuws millennium. Een kijk vanuit de Vlaamse bodem

Tijdens de middeleeuwen neemt Vlaanderen een centrale plaats in binnen Europa. De regio kent een economisch, cultureel en sociaal sterke ontwikkeling. Recent archeologisch en interdisciplinair onderzoek geeft een nieuw, zeer rijk, maar ook meer genuanceerd beeld. Het toont de complexe interactie tussen mens en landschap in een evolutie van een eerder perifeer gebied in de Romeinse tijd naar een plek ‘waar alle naties van de wereld elkaar ontmoeten’. Niet alleen goederen, maar ook gedachten stroomden Vlaanderen binnen en buiten. In die context konden merkwaardige figuren zoals Pieter Bladelin zich ontplooien. Leer alles over de Brugse schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies en de Bourgondische Hertog.

De cursus start op woensdag 15 februari in Koksijde.

Wetenschap_Haestighesieckten_shutterstockfoto.jpg

Haestighe sieckten. Epidemieën in de Lage Landen

In de vroege middeleeuwen teisteren hongersnoden en infectieziekten onze gewesten. De Zwarte Dood of de builenpest steekt de kop op, een ziekte die 320 jaar lang aanwezig blijft in de Nederlanden. Door de kruistochten neemt ook het aantal slachtoffers van melaatsheid drastisch toe. De zeelieden van Columbus brengen syfilis naar onze contreien, en soldaten en rondtrekkende legerbenden verspreiden tyfus en dysenterie. Aan de hand van historische en wetenschappelijke bronnen neemt Paul Broos je op sleeptouw doorheen een geschiedenis die verrassend actueel blijkt te zijn.

De cursus start op vrijdag 3 maart in Aarschot.

Europa_katharen_shutterstockfoto.jpg

De katharen. Vrienden van God

De katharen: waren het duivelaanbidders, dweepten ze met dood en zelfdoding en bezaten ze zelfs de Graal? Hebben ze überhaupt wel bestaan? Mieke Felix gaat in op de verhalen die in de twaalfde en dertiende eeuw de ronde deden over de katharen. Ze neemt je mee doorheen de geschiedenis van kruistochten, de pauselijke Inquisitie en brandstapels. Aan de hand van hun teksten, commentaren van tegenstanders en getuigenissen voor de rechtbanken van de Inquisitie leer je meer over het katharisme. Maak kennis met een uniek historisch en religieus fenomeen.

De cursus start op donderdag 2 maart in Ninove.

Méér geschiedenis

Het verhaal van Vlaanderen bij Davidsfonds

Bij Davidsfonds beleef je het verhaal van Vlaanderen het hele jaar door, elke dag opnieuw. Ontdek ons aanbod bij elke tijdsperiode.