Junior Journalist: tips voor een geslaagd opiniestuk

fb-banner-junior-journalist.webp

Junior Journalist: tips voor een geslaagd opiniestuk

Gepubliceerd door Davidsfonds op 14 oktober 2020

Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van Vlaanderen en Brussel. Davidsfonds afdelingen roepen al 35 jaar jongeren uit het 5de leerjaar basisonderwijs tot het zesde jaar secundair onderwijs op om in hun pen te kruipen. Dit jaar is er terug een nationale prijsuitreiking, maar voordat we een winnaar uitroepen, moeten de jongeren natuurlijk eerst deelnemen aan een lokale voorronde en hun schrijfkriebels de vrije loop laten gaan. De deelnemers uit het 5de en 6de jaar secundair onderwijs, de oudste leeftijdscategorie, dagen we uit om een opiniestuk te schrijven. Maar hoe begin je juist aan zo’n opiniestuk?

Tekst: Marjolein Goris

Enkele tips van onze meter Mariam El Mandoudi

Baken je onderwerp goed af
Zoals Mariam stelt in bovenstaand filmpje: bepaal wat je wil onderzoeken en formuleer dat in één zin. Het onderwerp moet onder het algemene thema de wereld na 2030 vallen, maar dat thema is heel breed. Daarom is het belangrijk om te focussen op één aspect waarover je het wil hebben. Wees niet bang om diep op één onderwerp in te gaan. Het is de bedoeling dat je het onderwerp goed onderzoekt en dus is het voor jezelf ook makkelijker je slechts op één aspect te focussen.

Bijvoorbeeld: Schrijf over het gebruik van elektrische wagens in 2030 in plaats van over het bredere aspect ‘het klimaat in 2030’. Of baseer je op heel specifieke vergelijkingen tussen vandaag en de toekomst. Welke rol zullen robots invullen en welke rollen vullen ze vandaag al in?

Kies een concreet feit of een gebeurtenis uit de actualiteit
Opiniestukken gaan vaak over een actueel en controversieel onderwerp. Het thema ‘de wereld na 2030’ laat daarbij heel wat invalshoeken toe: hoe zal de wereld eruitzien? Op welke manier zal onze cultuur verrijkt zijn? Zijn de mensen gelukkig of verdeeld?

Bijvoorbeeld: Zijn er gebeurtenissen vandaag de dag die te weinig/ te veel aandacht krijgen en waarom? Lees zeker kranten en magazines om inspiratie te krijgen. Er zit overal wel een interessant feit verborgen.

(c) Shutterstock

Bereid je goed voor
Zoek informatie op over het onderwerp in de bibliotheek of op het internet. Op basis van die achtergrondkennis vorm je je mening en bouw je je argumentatie goed op. Zo ziet de jury dat je je niet enkel subjectief laat leiden door het onderwerp en kom je geloofwaardiger over.

Staaf je materiaal met goede argumenten
In een opiniestuk moet je je persoonlijke mening naar voren brengen en de lezer proberen te overtuigen van die mening. Dat betekent niet dat je zomaar alles subjectief mag vertellen. Concrete voorbeelden en cijfermateriaal zijn onmisbaar. Het is beter om drie goede argumenten te hebben dan tien slecht uitgewerkte. Citeer daarbij ook altijd je bronnen. Zo kunnen je lezers de bron zelf nakijken en bestuderen.

Bijvoorbeeld: Vergelijk “Ik heb van iemand gehoord dat de wolf het populairste dier is.” met “Op 13 oktober schreef Knack dat de wolf tot de nieuwe Big Five van België behoort. Na een bevraging bleek dat 56% van de bevraagden de wolf het populairste dier van ons land vinden.” Welke versie vind je zelf geloofwaardiger?

(c) Shutterstock

Structureer je tekst
Voor je begint met schrijven, moet je je tekst structureren. Bedenk wat je in de inleiding, het midden en het slot wil bespreken. Zorg ervoor dat de tekst een logische opbouw krijgt waarin de lezer zo min mogelijk moeite moet doen om je argumentering te volgen. Een tekst is duidelijker wanneer je eerst aankondigt welk thema je gaat bespreken, dan verder uitweidt over het thema met argumenten in het middenstuk en vervolgens daaruit een conclusie trekt.

Bijvoorbeeld: Vergelijk de inleiding “De wolf is het populairste dier, zo blijkt uit een bevraging van Knack.” met “Het populairste dier is naar mijn mening niet de wolf, maar de vos.” In het eerste voorbeeld stel je eerst het breder thema populariteit van de wolf voor, in het tweede voorbeeld weet de lezer nog niet waarover je gaat schrijven, ga je het over de populariteit van de wolf of van de vos hebben en hoe kom je bij dat onderwerp?

Schrijfkriebels gekregen? Schrijf je nu in voor Junior Journalist! Zoek een lokale voorronde in je buurt via http://www.juniorjournalist.be

Wil je meer weten over het Knack-artikel dat we vernoemen in ons blogbericht? Bekijk de link op https://www.knack.be/nieuws/belgie/vergeet-de-leeuw-en-de-olifant-dit-zijn-de-belgische-big-five/article-news-1652409.html

Labels: Cultuurregio Schatlas | vensters Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit


De boeken van Jos Vandervelden

9789022340653.jpg

De mooiste geschiedenis van België

9789002268649.jpeg

Op reis met Vlaamse meesters

9789022340639.jpg

De verborgen geschiedenis van Vlaanderen

9789022340646.jpg

De verloren geschiedenis van Vlaanderen