Wie wint de eerste Taal is Toekomst-trofee?

Wie wint de eerste Taal is Toekomst-trofee?

De zes finalisten van Taal is Toekomst voorgesteld

Gepubliceerd door Davidsfonds op 10 augustus 2023

De eerste editie van Taal is Toekomst nadert z’n ontknoping. In de afgelopen maanden kon iedereen een initiatief rond taal nomineren, een eigen project of dat van iemand anders. Een vakjury beslist binnenkort welke van de zes finalisten de eerste Taal is Toekomst-trofee in de wacht sleept. Dit zijn de kandidaten.

1. Wereld Delen

Over het project

Een groep van ongeveer 100 vrijwilligers ondersteunt kinderen die thuis geen Nederlands spreken van de eerste kleuterklas t.e.m het secundair onderwijs wekelijks op school. De ondersteuning gebeurt op maat van de kinderen, op een speelse, ongedwongen manier. Elk kind vraagt om een andere aanpak. ‘Wereld Delen’ werkt in kleine groepjes en speelt direct op noden in. De organisatie rekruteert de vrijwilligers en ondersteunt ze in hun opdracht.

davidsfonds cultuur taal is toekomst trofee wereld delen

“Een diploma is niet vereist, de vrijwilligers moeten enkel kunnen omgaan met kinderen en affiniteit hebben met taal. Zo verlagen we de drempel.” – Ria Leysen, coördinator Wereld Delen.

Doelpubliek

 • Kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands.
 • Leeftijd: vanaf de eerste kleuterklas t.e.m. het secundair onderwijs.

Relevantie

 • Elk kind vraagt om een andere aanpak. Wereld Delen werkt in kleine groepjes en speelt heel direct op noden in.
 • Taalverwerving bij kinderen die (risico op) een leerachterstand hebben.

Originaliteit

 • Wereld Delen vraagt geen diploma, maar doet beroep op iedereen die met kinderen kan omgaan, en taalvast genoeg is om ze te ondersteunen.
 • De taalondersteuning is speels.

2. Over de waarde van woorden en het verwoorden van waarden

Over het project

Mensen inspireren op het kruispunt van taal - digitaal - mentaal - vocaal. Het project vult een Google Drive met ingesproken prentenboeken en luisterverhalen voor kinderen. ‘Over de waarde van woorden en het verwoorden van waarden’ verzorgt ook voorleeszondagen in de bib van Mechelen en voorziet een voorleestante in een kleuter- en basisschool. Verder onderhoudt het een blog. In de inclusieve groep Samen Lezen bespreken volwassenen regelmatig kortverhalen en gedichten. De werkvorm is telkens aangepast aan de doelgroep. Het kan mensen inspireren om actief taal te verkennen en kinderen de liefde voor taal bijbrengen.

 "En dan wou ik zo´n leuke oneliner formuleren om mijn dankbaarheid te uiten, maar merk ik dat het een eyeliner is geworden. Een zwarte. Het zij zo." – Tanja Gouverneur, initiatiefneemster.

Doelpubliek

 • Kinderen en volwassenen

Relevantie

 • Het kan andere mensen inspireren om actief taal te verkennen.
 • Kinderen ontdekken de liefde voor het bevordert leesplezier.
 • De werkvorm is aangepast aan de doelgroep.

Originaliteit

 • De projecten spelen zich af op het raakvlak van taal - digitaal - mentaal - vocaal.

3. Bevorderen van de intrinsieke leesmotivatie

Over het project

Leerkracht Ine Desplinter implementeert Nederlandse boeken in elke les. Haar initiatief verspreidt zich over verschillende vakken en schoolmuren. Ze deelt leessuggesties en lessen met collega’s en via haar socialmediakanaal. Nu gaat ze ook langs bij andere scholen op zoek naar dé manier om de leesmotivatie en taalbevordering over vakken heen te stimuleren.

davidsfonds cultuur taal is toekomst trofee iedereen leest

“Ik hoop dat er nog meer dergelijke projecten zich uitrollen, samen bereiken we meer dan alleen.” – Ine Desplinter, initiatiefneemster.

Doelpubliek

 • Leerlingen en leraren.

Relevantie

 • Leerlingen gaan het nut en belang van literatuur inzien.
 • Hun leesmotivatie wordt geprikkeld.

Originaliteit

 • Taalbevordering wordt gestimuleerd over vakken heen.

4. Liever lezen!

Over het project

De lerarenopleiding van PXL Hogeschool zet samen met enkele bibliotheken en de partner Willewete een lerend netwerk op tussen secundaire- en basisscholen die meer willen lezen. Elke leerling moet optimale leerkansen krijgen. Lezen is daar een belangrijk onderdeel van, maar een overkoepelend en schoolbreed uitgedragen leesbeleid ontbreekt vaak. De lerarenopleiding kan een ondersteunende rol spelen.

Op basis van de leernoden van alle partners lopen ze samen een traject op maat rond leesomkadering, vakdidactiek lezen en een schoolbreed leesbeleid. Ze verduurzamen ook muzische werkvormen voor leesbevordering op school. Hoe? Met praktische toepassingen zoals workshops en netwerkdagen.

 Davidsfonds cultuur taal is toekomst trofee project liever lezen

“Het project biedt maatwerk en put uit een brede expertise en netwerken.” – Michelle Dewulf, Hogeschool PXL.

Doelpubliek

 • Secundaire- en basisscholen: leerlingen, leerkrachten, directies, zorgleerkrachten, bibliotheken.

Relevantie

 • Elke leerling, ongeacht de achtergrond, moet optimale leerkansen krijgen. Lezen is daar een belangrijk onderdeel van. Een overkoepelend en schoolbreed gedragen leesbeleid ontbreekt vaak. De lerarenopleiding kan een ondersteunende rol spelen.

Originaliteit

 • Het project biedt maatwerk en put uit een brede expertise en netwerken.
 • Workshops muzisch taalonderwijs met graphic novels en informatieve teksten.
 • Netwerkdagen rond storytelling en interactief voorlezen.

5. Wat ons gelukkig maakt - Photovoice

Over het project

Dit project in Leuven maakt gebruik van de methode photovoice. Het stelt anderstalige nieuwkomers die een traject van de stad lopen in staat om te reflecteren, persoonlijke verhalen te delen en hun ervaringen uit te drukken over ‘wat ons gelukkig maakt’. Ze leren foto's maken in hun eigen omgeving. Vervolgens delen ze in groep hun persoonlijke verhalen aan de hand van de gemaakte foto's. De deelnemers en de begeleiders doen samen een finale inhoudelijke en talige check van de geschreven verhalen. De geselecteerde foto's en verhalen worden in tentoongesteld. Het proces biedt laagdrempelig zowel spreek- als schrijfkansen Nederlands in een informele setting over een thema dat mensen verbindt en uitnodigt tot dialoog.

Taal is toekomst trofee project Photovoice: wat ons gelukkig maakt 

“We creëren een breder beeld over anderstalige nieuwkomers dat kansen biedt om gelijkenissen te ontdekken.” – Liesbeth Spanjers, projectmedewerker.

Doelpubliek

 • Anderstalige nieuwkomers die in een traject van de stad Leuven Nederlands, ICT en wiskunde leren om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Relevantie

 • De deelnemers ervaren een gevoel van empowerment.
 • Het proces biedt laagdrempelig zowel spreek- als schrijfkansen.

Originaliteit

 • Het participatief vormgeven.
 • De oefenkansen Nederlands in een informele setting over een thema dat iedereen belangrijk vindt en verbindt.

Een breder beeld over anderstalige nieuwkomers creëren nodigt ui tot dialoog.

6. Helder

Over het project

‘Helder’ is een podcast voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Elke aflevering bestaat uit een gesprek over het leven in Vlaanderen, in een Nederlands dat toegankelijk is voor leerders (A2+/B1). Het is semi-authentiek: het ideale materiaal voor leerders. Helder is een project van twee bevriende taalonderwijsprofessionals. Ze vullen het gat tussen de beginnersniveau’s en openen de toegangspoort tot de Vlaamse cultuur. ‘Helder’ is gratis toegankelijk, in Belgisch-Nederlands en geen ‘les’, maar een gesprek. 

“Babbels over de gewoontes, tradities en het dagelijkse leven in Vlaanderen zijn heel waardevol.” – Nele De Sloover, initiatiefneemster.

Doelpubliek

 • Mensen die Nederlands als tweede taal leren in België (OKAN, cvo's, NT2 op scholen en universiteiten).

Relevantie

 • Vult het gat tussen de beginnersniveaus.
 • Het is een toegangspoort tot de Vlaamse cultuur.

Originaliteit

 • Belgisch-Nederlands
 • In gesprekvorm (geen les van een leraar)
 • Semi-authentiek

Gratis  

 

Labels: Cultuurregio Schatlas | vensters Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit


De boeken van Jos Vandervelden

9789022340653.jpg

De mooiste geschiedenis van België

9789002268649.jpeg

Op reis met Vlaamse meesters

9789022340639.jpg

De verborgen geschiedenis van Vlaanderen

9789022340646.jpg

De verloren geschiedenis van Vlaanderen