Interview met Adriaan en Nele van 'Helder'

Banner blogs Taal is Toekomst.png

Interview met Adriaan en Nele van 'Helder'

Finalist Taal is Toekomst 2023

Gepubliceerd door Davidsfonds op 28 februari 2024

We kijken ernaar uit om de komende periode de vijf finalisten van onze Taal is Toekomst-trofee nog eens extra in de schijnwerpers te zetten.

Voor ons tweede interview spraken we met Nele De Sloover en Adriaan D’Haens, initiatiefnemers van ‘Helder’. 'Helder' is een gratis podcast voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Het idee is dat elke aflevering toegankelijke gesprekken biedt over het leven in Vlaanderen, geschikt voor mensen op niveau A2+/B1. Op dit moment is er alvast een pilootaflevering beschikbaar. Het is een project van twee taalonderwijsprofessionals die het gat tussen beginnersniveaus willen overbruggen en een venster willen bieden naar de Vlaamse cultuur. Geen traditionele les, maar een levendig gesprek.

Kunnen jullie ons vertellen hoe het idee voor deze podcast is ontstaan?
Het idee voor 'Helder' kwam voort uit een groeiende behoefte onder mensen die Nederlands als tweede taal leren. Vaak merken we dat wanneer ze het beginnersmateriaal ontgroeid zijn, ze zich geconfronteerd zien met materiaal dat nog te moeilijk is. We wilden iets creëren dat een brug zou slaan tussen het beginnersniveau en meer gevorderde niveaus. Iets wat niet te schools aanvoelt, maar toch helpt bij het aanleren van de taal.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor de inhoud van de podcast?
We waren geïnspireerd door een podcast die we zelf volgden van een leraar Zweeds. Hij deelde zijn dagelijkse leven en ervaringen, en dat vonden we een zeer interessante manier om een taal te leren. We wilden iets soortgelijks doen voor mensen die Nederlands leren. We hebben het vormgegeven als gesprekken die gaan over het dagelijkse leven in Vlaanderen, van gewoontes en tradities tot popcultuur en actualiteit. Van koffiekoeken tot De Kampioenen (lacht). In de pilootaflevering nemen we de Vlaamse gewoontes omtrent carnaval verder onder de loep.

Wat maakt 'Helder' uniek in vergelijking met ander taaltrainingsmateriaal?
Er zijn verschillende aspecten die 'Helder' uniek maken. Ten eerste is het in gespreksvorm, wat een meer natuurlijke en dynamische manier van taal leren mogelijk maakt. Het is semi-authentiek; de gesprekken zijn echt, maar wel in een toegankelijk Nederlands voor leerders op niveau A2+/B1. Een gesprek beluisteren is nog steeds iets anders dan luisteren naar een monoloog. Daarnaast is het gratis toegankelijk, waardoor het voor iedereen beschikbaar is, ongeacht iemands financiële situatie.

Hoe zijn de reacties op 'Helder' tot nu toe?
Over het algemeen zijn de reacties op onze pilootaflevering heel positief. We hebben feedback gekregen van zowel docenten als leerders, die de toegankelijkheid van het materiaal erg waarderen. Het wordt gezien als een waardevolle aanvulling op hun leerproces.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst van 'Helder'?
Omwille van de beperkte middelen hebben we momenteel enkel de pilootaflevering kunnen opnemen. We willen natuurlijk graag blijven groeien en meer afleveringen maken, zodat we een breder scala aan onderwerpen kunnen behandelen. We zijn daarom op zoek naar subsidies of andere vormen van financiële steun om ons te helpen bij de financiering, want het maken van een podcast is behoorlijk arbeids- en kostenintensief. En natuurlijk blijven we luisteren naar de feedback van onze luisteraars, zodat we 'Helder' kunnen verbeteren en aanpassen aan hun behoeften. We hopen dat 'Helder' kan bijdragen aan het leerproces van mensen die Nederlands leren!

Meer informatie
Benieuwd naar de pilootaflevering? Beluister deze via: https://youtu.be/vrk0hcR2BLU

Labels: Cultuurregio Schatlas | vensters Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit


De boeken van Jos Vandervelden

9789022340653.jpg

De mooiste geschiedenis van België

9789002268649.jpeg

Op reis met Vlaamse meesters

9789022340639.jpg

De verborgen geschiedenis van Vlaanderen

9789022340646.jpg

De verloren geschiedenis van Vlaanderen