Ontmoeting en warmte: het kunstschip in Beerse

shutterstock_784304782.webp

Ontmoeting en warmte: het kunstschip in Beerse

Gepubliceerd door Davidsfonds op 2 april 2022

“Een schip als ontmoetingsplek in het centrum van onze gemeente”. Met deze slagzin kondigde Beerse de crowdfundingcampagne voor haar Kunstschip aan. Onze stagiaire Oke zat samen met Jack Stoffels, lokaal Davidsfonds-lid in Beerse en initiatiefnemer, en Tine Marguillier, projectcoach bij Growfunding* en steunpilaar van het project.

Tekst: Oke Hendrickx

Oke: Hoe zijn jullie op het idee van het Kunstschip gekomen?

Jack: Het idee was om iets te maken dat kon zorgen voor ontmoeting. Dan hebben we door één van de activiteiten van Davidsfonds hier in Beerse Luk Vermeerbergen leren kennen. Hij heeft heel summier een boot met enkel de boegen gemaakt. En dat was het begin eigenlijk. Dus de basis is een boeg, maar in een meer creatieve vorm: gebogen en duurzaam.

Oke: Waar gaat het Kunstschip komen te staan?

Jack: We hadden het hier graag in het park gehad, maar vanwege de zware constructie en het zwaar vervoer dat erbij komt kijken is dat nu veranderd. Vanuit de gemeente moesten we ook nog rekening houden met een andere belangrijke factor: sociale controle. Het is nu langs een invalsweg dichtbij het centrum. Er stond daar vroeger een café op grond van de gemeente, en dat is dan afgebroken, zodat het nu een hele grote ruimte is. Het is een drukke invalsweg, maar men mag er slechts 30 per uur rijden.

Tine: Als je Jack vijf minuten geeft dan vertelt hij alles, heel het verhaal!

Oke: Nee, maar dat is goed! Ik wil toch heel het verhaal weten.

Jack: En dus, hoe zijn we dan geraakt bij Growfunding? We hadden eerst met de gemeente een samenwerking: vanuit de cultuurdienst hebben we een medewerker meegekregen. Nu komt er telkens iemand die blijft volgen en sturen. Op een bepaald moment zeg je echter: “Er moet eerst geld in het laatje komen, hoe gaan we dat doen?” Growfunding is op veel plaatsen al gekend, maar in Beerse nog niet, dus het zou de eerste keer zijn dat we met zoiets in zee gaan. Voor ons is het dus allemaal nog nieuw. Voor Tine natuurlijk niet, die zit erin, je merkt dat aan haar denken en doen. In het begin had ik soms de neiging om te zeggen dat het niet te snel mocht gaan. Wij blijven nog altijd geloven in Growfunding, desondanks dat we nu een moeilijke start hebben. We moeten blijven opvolgen met een paar aangepaste activiteiten. Het moet groeien.

Oke: Het kost wat tijd.

Jack: Het fijnste is toch wel dat het een kunstwerk is met een meerwaarde. De mensen geven er iets voor om het te maken, maar ze krijgen er ook iets voor terug. Het is een ontmoetingsplek, maar we hopen dat er voldoende budget is om ook een audiozuil te vervaardigen, een plek waar je iets kan beluisteren. Het is dus een kunstwerk, maar het is meer dan dat.

Tine: Ik zal ons ook even kort voorstellen! Growfunding is een sociaal crowdfundingplatform, het enige sociaal crowdfundingplatform in België. Dus wat wij eigenlijk vooral doen is: wij gaan op zoek naar lokale projecten, die werken rond een community en die iets bijdragen voor iedereen in die gemeente, stad, dorp of wijk. En ik ben dan degene die de mensen begeleid op hun weg. Wat ik concreet doe: ik geef workshops, maar ik praat ook met heel veel verschillende mensen, zowel met de mensen die het project willen opstarten als potentiële donateurs, lokale overheden, verenigingen, organisaties zoals Davidsfonds… Eigenlijk is onze bedoeling om al die verschillende mensen, organisaties, ondernemingen en overheden samen te brengen rond maatschappelijke projecten.

Oke: Dat is super! Jack, er is een project rond gehandicapten en een sociale woonwijk in jouw buurt. Waarom draait het dan bij het Kunstschip zo hard rond verbinding en ontmoeting? Waarom was dat nog nodig?

Jack: Er is een interessante video over de wijkwerking, vanuit de instelling voor mensen met een beperking, het Gielsbos. Ze hebben in verband met de zorgzame buurt een video gemaakt rond ‘bruggen bouwen’. Dan zie je de werking van hen niet alleen richting de wijk, maar ook richting andere verenigingen. Ze gaan bijvoorbeeld wekelijks naar de markt. Ze zien het heel breed: integratie, inclusie… Het hangt allemaal samen, en het stopt nooit, zoiets is altijd een begin. Vandaar ons project!

Oke: En hoe zijn jullie dan bij het idee van een schip gekomen? Dat vond ik heel bijzonder!

Jack: Luk en ik kwamen op woorden als ‘zitten in hetzelfde schuitje’, ‘welke kant varen we uit’, ‘bootvluchtelingen’… Een boot was iets dat eerst naar voren kwam, achteraf heeft het pas de naam Kunstschip gekregen. Kunstschip is een betere bewoording die meer vervat.

Oke: Was er eigenlijk vanuit de gemeente of de wijk zelf ook vraag naar zo’n plek?

Jack: Het is echt vanuit een paar mensen gekomen, niet vanuit de wijk. Ik kan me herinneren dat we de wijkwerking ook hebben moeten overtuigen destijds om er een zorgzame buurt van te maken. En dan zijn ze achteraf altijd heel blij dat het zo ver gekomen is, maar in het begin is het echt overtuigen.

Oke:  Tine, in welke zin verschilt het Kunstschip in Beerse van andere projecten die jullie ondersteunen met Growfunding?

Tine: Eigenlijk zijn alle projecten totaal anders. Het is natuurlijk elke keer een andere locatie, een ander idee, andere mensen, andere buurtbewoners… Ik denk wel dat het de eerste keer is dat we een project doen in die regio. We hebben onlangs nog wel een project gedaan met een Davidsfonds-lid in Bocholt, dat ergens in de brede regio is, maar echt zo in de Antwerpse Kempen hebben we nog nooit een project gehad. Dus in die zin zijn ze wel pioniers. Maar het is ook wel zeker onze wens om dat daar te doen, omdat we vinden dat ook in minder stedelijke gebieden er een behoefte of een noodzaak is om elkaar terug meer tegen te komen. Vroeger gebeurde dat misschien in de kerk of op andere plaatsen, nu worden loketten vervangen door automaten en dergelijke meer. Dus je hebt veel minder sociale cohesie en ik denk zelfs dat, ook in Beerse, het een meerwaarde is om zo’n lokaal project te hebben.

Oke: En het is een gedreven team natuurlijk.

Tine: Voor mij is het wel een uniek projectteam ook, ik denk dat de mensen die daar het project hebben opgestart drie totaal verschillende mensen zijn die elkaar op voorhand niet kenden. Dus dat is ook wel iets dat dit project heel specifiek maakt: Jack als initiatiefnemer, de kunstenaar zelf die het kunstwerk maakt is ook betrokken bij de crowdfundingscampagne en een medewerker die vanuit de gemeente meedenkt, dus dan hebben we eigenlijk een beetje van elke hoek iemand die het mee op poten zet. Dat is ook wel een meerwaarde voor dit project, vind ik.

Jack: Mag ik misschien eventjes aansluiten? Want zoals Tine zegt, is het de bedoeling om plaatselijke verenigingen of mensen zo veel mogelijk mee te betrekken. Dat is nu voor ons de hoofdzaak: mensen of verenigingen overtuigen om er mee in te stappen. Er is al redelijk wat op til, maar nog niet alles. Het is een begin.

Oke: Tine, wat zou je misschien als tips kunnen geven voor andere gemeentes die net zoals Beerse ook een project willen realiseren? Waarom zouden zij moeten kiezen voor Growfunding?

Tine: Het uitgangspunt van crowdfunding is het tegenovergestelde van investeringen, waarbij je een aantal financieel krachtige partners hebt die grote bedragen inleggen. Wij werken andersom: allemaal kleine bedragen die samen één groot geheel gaan vormen waardoor dat je de kans geeft aan heel veel verschillende mensen, maar ook lokale handelaars, verenigingen, organisaties en non-profits, om betrokken te worden bij het project. Hierbij kunnen ze ook het gevoel krijgen van: “Dit is ook een beetje mijn project, want ik heb hier ook mijn 20 euro aan gegeven”.

Oke: Draait het bij crowdfunding dan voornamelijk om de financiële bijdrage van mensen?

Tine: Voor ons is crowdfunding niet alleen een financiële tool. Er is enerzijds de nood om geld op te halen, maar eigenlijk zien wij het als een manier om je netwerk te verbreden. Jack weet dat heel goed: je gaat het geld niet halen bij de mensen die je zelf kent, je gaat veel meer out of the box moeten denken en echt wel buiten je eigen comfortzone gaan om bepaalde bedrijven of mensen die je niet kent aan te spreken. Het is dus ook echt een communicatietool, want eigenlijk een crowdfundingscampagne is een communicatiecampagne. Om iets bekend te maken bij een groter publiek is een crowdfundingscampagne dus een goed middel.

Oke: Een financieel en een communicatief doel als evenwaardige ambities dus?

Tine: Ja! En het laatste is dat je echt mensen kunt betrekken. Mensen geven hun geld maar krijgen in ruil ook iets wat gelinkt is aan het project zelf. In dit geval is dat dan bijvoorbeeld tickets voor het openingsfeest van het Kunstschip of een kunstworkshop voor kinderen. Een andere optie is om je naam te laten graveren in het kunstwerk zelf. Dus je maakt echt een duurzame connectie met de mensen die je gesteund hebben en ik denk dat dat ook heel waardevol en heel anders is dan een gewone donatie geven. Mensen hebben al op voorhand het gevoel: “Dat is ook voor een stukje van mij”. Je gaat er je geld aan geven, maar dan ga je zeker wel eens naar kijken, ernaartoe gaan. En dan voel je je nog meer betrokken bij die plek.

Oke: Jack, in welke mate heeft de samenwerking met Growfunding jullie project dan vormgegeven?

Jack: Wij alleen zouden dat niet kunnen wat Tine, samen met haar collega’s, in haar job doet. Dat is hun vak, dat is hun gave, ze leren je ook altijd iets bij. Het is bijna zoals een museumbezoek: dat kan je ook alleen maar met een gids, want het is de gids die je kennis bijschaaft. Het is onmisbaar, vind ik. De eerste keer zo’n project doen, vraagt begeleiding, zeker weten.

Meer weten over het Kunstschip en/of je steentje bijdragen? Surf snel naar de website!

*Wil je weten wat Growfunding is? In dit blogartikel geven we meer informatie!

Labels: Cultuurregio Schatlas | vensters Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit


De boeken van Jos Vandervelden

9789022340653.jpg

De mooiste geschiedenis van België

9789002268649.jpeg

Op reis met Vlaamse meesters

9789022340639.jpg

De verborgen geschiedenis van Vlaanderen

9789022340646.jpg

De verloren geschiedenis van Vlaanderen