In het hoofd van het Nationaal Bestuur

In het hoofd van het Nationaal Bestuur

Gepubliceerd door Davidsfonds op 12 maart 2021

In Het Accent van maart kon je al een eerste blik werpen op de kandidaten van het nieuwe Nationaal Bestuur van Davidsfonds. Hieronder vind je ze nogmaals allemaal op een rijtje, met foto. Je kan ze meteen ook beter leren kennen, want wij legden hen zes vragen voor:

Tekst: Jolien Vandeven

1) Vul aan: een vereniging zoals Davidsfonds is nodig want …
2) Hoe zie jij de toekomst van Davidsfonds?
3) Wat is de mooiste eigenschap van een Davidsfonds vrijwilliger?
4) Waar zou jij met Davidsfonds Cultuurreizen naartoe trekken?
5) Welke cursus van Davidsfonds Academie wil je graag volgen?
6) Geef jouw ultieme cultuurtip

Na de installatievergadering van 20 maart vind je op deze pagina de definitief verkozen kandidaten per gewest. Op dit moment vind je hieronder dus alleen de kandidaten, nog niet de verkozenen.

Theo Willems

Bruegelland: Theo Willems
1) … cultuur is de beste manier om onze Vlaamse eigenheid te versterken
2) Als we onze reden van bestaan opnieuw waar maken en werk maken van goede activiteiten en verjonging dan gaan we een mooie toekomst tegemoet
3) Zijn overtuiging en belangeloosheid
4) Zuid-Afrika
5) ‘De impact van religies en ideologieën op mens en samenleving’
6) De tentoonstelling Kunst-uur in Mechelen

Edith Verplaetsen

Brussel: Edith Verplaetsen
1) … we brengen velen samen rond interessante thema’s en smeden vriendschapsbanden
2) Met gemengde gevoelens, volwassenen vinden hun gading in ons aanbod maar de jeugd nog te weinig
3) Hun onbeperkte inzet
4) Het Hoge Noorden
5) Alles over de geschiedenis van de mensheid
6) Het boek De Gebroeders Karamazov van Dosojevski

Filip Schotte

Denderland: Filip Schotte
1) … wij houden het lokale sociale weefsel soepel en versterken het contact
2) We moeten de drempel naar cultuur blijven verlagen en de Davidsfonds vlam brandend houden, ook digitaal
3) Respectvol omgaan met ieders mening
4) De kunststeden van Europa
5) Ik ben nogal fan van geschiedenis
6) Het Kunsthistorisch Museum van Wenen

Monda Wuytack

Dijleland: Monda Wuytack
1) … wij willen samen met onze leden stilstaan bij wat ons raakt en boeit
2) Davidsfonds leden zullen blijven zoeken naar kennis, ethiek, eigenheid en schoonheid, daardoor zal Davidsfonds zijn plaats blijven behouden
3) Dat hij meer luistert dan praat
4) Indonesië, China of New York
5) ‘Het werk van Jan van Eyck ontrafeld’
6) Mijn eerste Davidsfonds boek: Nevels over ’t moerven van Valère Depauw

Lieven Depla

Gaverland: Lieven Depla
1) … mensen verenigen rondom cultuur is het mooiste dat er is
2) Rooskleurig, covid-19 heeft iedereen laten inzien hoe belangrijk het verenigingsleven is
3) Zijn enthousiasme
4) Nieuw-Zeeland of Argentinië
5) ‘Jan Peumans, een zachte anarchist’
6) De boekenserie Het Kerkhof der Vergeten Boeken van Carlos Ruiz Zafón

Luc Langerock

Gent: Luc Langerock
1) … lokaal ontmoeten zit in ons DNA
2) Die lacht ons toe als we blijven focussen op bruggen slaan en lokaal netwerken
3) Dat hij mensen en cultuur dichter bij elkaar brengt
4) De tuinen van New York of het werelderfgoed in Portugal
5) ‘Mozart, twee requiemmissen, één omverwerpende beleving’
6) De tentoonstelling Folon. Beelden in de abdij in de abdijruïnes van Villers-la-Ville

Pierre Ruysschaert

Groeningeland: Pierre Ruysschaert
1) … samen cultuur beleven verheldert, verschaft inzicht, verbindt en helpt
2) Als een huis met veel kamers, opgetrokken op Vlaamse fundamenten maar met een hedendaagse, open structuur
3) Een kinderlijke geest
4) Historische steden zijn altijd raak
5) Rond toekomstgerichte thema’s zoals milieu, AI, hersenwetenschappen …
6) Het boek Otmars zonen van Peter Buwalda

Danny Pieraerts

Hageland: Danny Pieraerts
1) … Davidsfonds is een gangmakermotor voor haar lokale afdelingen die socio-culturele initiatieven organiseren
2) Davidsfonds moet vanuit haar christelijke inspiratie mensen op een dynamische en inclusieve manier blijven verbinden door cultuur
3) Zijn flexibiliteit en leergierigheid
4) De Habsburgse landen
5) Rond thema’s zoals geschiedenis en Europa
6) De film Incendies van Denis Villeneuve

Johan Van Hunsel


Haspengouw: Johan Van Hunsel
1) … ze gaat uit van de kracht van taal en cultuur om mensen te verenigen
2) Heel zonnig als we erin slagen om van onze missie een doorleefde realiteit te maken
3) zijn overtuiging dat cultuur de sleutel is tot verbinding en zingeving
4) Een reis met natuur én cultuur
5) Eentje over de geschiedenis van de natuurwetenschappen in de Lage Landen
6) De verfilming van Elena Ferrante’s tetralogie L’Amica geniale

Roland Vandenbussche

Hout- en Polderland: Roland Vandenbussche
1) … een vereniging met als bindmiddel cultuur opent deuren die anders niet toegankelijk zijn
2) Eentje waarin het multiculturele van onze samenleving ook kan gezien worden als een rijkdom
3) Werken voor het plezier van het realiseren
4) Bij reizen zoek ik de mens, het hoe en het waarom
5) Ik volgde al ‘Het vroege Christendom’ en zou graag iets gelijkaardig over de Islam volgen
6) Het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman

Petra D’Hondt

Land Van Dendermonde: Petra D’Hondt
1) … we verenigen mensen rond cultuur
2) Davidsfonds moet zich in de gemeentes verankeren, dat lokale is heel belangrijk
3) Zijn onbevooroordeeld denken
4) Argentinië
5) Elke cursus waarbij de nadruk ligt op muziek
6) Dead Poets Society is mijn favoriete film aller tijden

Doenja Van Belleghem

Land van Gruuthuse: Doenja Van Belleghem
1) … je wil samen cultuur beleven en samen cultuur organiseren toch niet missen?
2) Als een evolutie naar grotere regionale kernen, met een vaste plek in het veelzijdige middenveld
3) Dienstbaarheid
4) San Francisco
5) ‘De gouden eeuw van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden’
6) Het Sint-Janshospitaal in Brugge

Marc Vroman

Land van Leie en Schelde: Marc Vroman
1) … wij verbinden mensen door middel van taal, cultuur en geschiedenis
2) Ook in de toekomst moet Davidsfonds perspectief bieden door activiteiten te organiseren die tijd maken voor andere waarden
3) Zijn ijver om mensen samen te brengen
4) Een natuurreis naar Noorwegen of een muziek- of geschiedenisreis
5) 30 jaar na de eenmaking van Berlijn
6) Museum Mayer Van den Berg

Koen Dewaele

Land van Leie en Schelde: Koen Dewaele
1) … we kunnen een houvast bieden zodat iedereen die hier woont zich thuisvoelt in een onze samenleving
2) Dat de dorpsgrenzen samen met de afdelingen vervagen en in plaats daarvan nieuwe Davidsfonds kernen groeien, verspreid over het land
3) De moed om altijd opnieuw het beste in de mens naar boven te halen
4) Japan
5) ‘Sibelius en Dvorak, Romantische grootmeesters met een nationalistisch trekje’
6) The Crown op Netflix, een serie van hoog niveau

Marina Switsers

Land van Rupel en Mechelen: Marina Switsers
1) … het is een verrijkende ervaring om in contact te komen met andere culturen, vertrekkende vanuit de lokale gemeenschap
2) Als een gangmaker: kennismaken met anderen, hun gewoonten, tradities en waarden
3) Dat hij samen met anderen cultuur wil proeven
4) Firenze
5) ‘Het doen en laten van Christoffel Plantin,´s werelds grootste drukker van de 16de eeuw’
6) Het Plantin Moretus Museum in Antwerpen

Jacques Mylle

Limburgse Kempen: Jacques Mylle

1) … wij zorgen voor een laagdrempelige toegang tot cultuur via een lokaal verankerd netwerk
2) Een dynamische vereniging die rekening houdt met eigentijdse, maatschappelijke fenomenen in al zijn facetten (structuren, werking …)
3) Zijn belangeloze inzet voor het Davidsfonds in het algemeen en de afdelingswerking in het bijzonder
4) Naar elke locatie die het toelaat om een stukje Vlaamse geschiedenis te beleven en simultaan te genieten van erfgoed en kunst
5) Een cursus rond Vlamingen die een belangrijke wetenschappelijke of maatschappelijke bijdrage geleverd hebben
6) Pik tijdens elke vakantie ook een graantje cultuur van de streek mee, liefst in groep en onder leiding van een kenner

Johan Strobbe

Mandelstreek: Johan Strobbe
1) … mensen hebben nood aan een vereniging die hen helpt en stimuleert
2) De culturele en sociale honger is immens, Davidsfonds krijgt binnenkort weer vleugels
3) Dat hij zich met hart en ziel inzet
4) Parijs of Italië
5) Een cursus kunstgeschiedenis met een bevlogen docent
6) Het Musée des Beaux-Arts in Rijsel voor de 17de eeuwse stadsmaquettes

Chris Van Guyt

Meetjesland: Chris Van Guyt
1) … het leven ‘rond de kerktoren’ en het contact met de mensen uit de buurt belangrijk is
2) Van mij mag Davidsfonds zich terugplooien op zijn traditionele waarden en die uitdragen door meer deel te nemen aan het publieke debat
3) Zijn onbaatzuchtigheid
4) Mongolië, Chili of Vietnam
5) ‘Joe Biden in het Witte Huis. Wat betekent dat voor Europa?’
6) Het boek Woesten van Kris Vansteenberge en het gelijknamige toneelstuk

Ivan Van Cauwenberghe

Molenland: Ivan Van Cauwenberghe
1) … het is nodig om een draagvlak te creëren om alle lagen van de bevolking te betrekken in de culturele ontwikkeling van onze gemeenschap
2) Vol uitdagingen hoe we omgaan met de maatschappelijke, culturele en christelijke achtergrond van de gemeenschap, daarbij mogen we onze wortels niet uit het oog verliezen
3) Hij is onvoorwaardelijk beschikbaar
4) Een muziekreis is altijd genieten
5) Eentje rond polyfonie en de geschiedenis
6) Het Museum van Deinze en de Leiestreek

Wilfried Rombauts


Pallieterland: Wilfried Rombauts
1) … het is nodig om mensen rond cultuur samen te brengen, met een lach en een traan
2) Als rots in de branding binnen de Vlaamse Beweging
3) Het feit dat hij vrijwilliger is
4) De Faeröer-eilanden of Zweden
5) Iets over de Romeinse of Griekse Oudheid
6) Het boek Brief aan de Koning van Tonke Dragt

Robby Goovaerts

Pallieterland: Robby Goovaerts
1) … er is nood aan een echte cultuurvereniging in Vlaanderen, waar waarden in een eigentijds jasje worden gestoken
2) De kernwaarden van het Davidsfonds blijven ook in de toekomst behouden maar zullen iets ruimer omschreven moeten worden
3) De goesting om een geslaagde activiteit aan te bieden
4) Een reis in eigen land
5) Een basiscursus kunstgeschiedenis
6) Als het maar lokaal is!

Roger Bruyns


Polder en Voorkempen: Roger Bruyns
1) … cultuur verbindt en dat is niet onbelangrijk in onze snel evoluerende maatschappij
2) Als een pionier die een verjongend baken blijft in het cultuurlandschap
3) Zijn ongebreidelde inzet en enthousiasme
4) Albanië, Macedonië, Sicilië, Oezbekistan …
5) ‘Kunst, cultuur en futurisme aan de Perzische Golf’
6) Het traag-lees-boek Wabi Sabi van Beth Kempton

Annemie Jasperse

Polder en Voorkempen: Annemie Jasperse
1) … veel mensen verlangen naar verdieping, kwaliteit en gelijkgestemde zielen
2) We moeten mensen blijven verbinden en daarbij nog meer inspelen op de actualiteit
3) De inbreng van zijn eigen talenten
4) De Gouden Ring rond Moskou en Sint-Petersburg
5) ‘Luisteren naar andere culturen – De betekenis en symboliek van de grote muziektradities’
6) Het Singer Museum in Laren

Rik Hermans

Taxandria: Rik Hermans
1) … Davidsfonds is het cement van onze Vlaamse maatschappij door het koesteren van cultuur
2) Verder bouwen op onze basis en zoeken naar vormen van vereniging en inclusie
3) Dat hij zich inzet voor de gemeenschap
4) Italië en Sicilië
5) Doeltreffend communiceren en vergadertechnieken
6) Een Beloofd Land van Barack Obama

Paul Carteus

Vlaamse Ardennen: Paul Carteus
1) … Davidsfonds verbindt mensen op een dynamische en inclusieve manier door samen cultuur te beleven
2) Na de coronaperiode zal Davidsfonds veel culturele noden kunnen invullen en de verbondenheid weer aanhalen
3) Zijn tomeloze inzet
4) Een Bachreis naar Saksen in Duitsland
5) Een cursus rond de Bourgondiërs met Bart Van Loo
6) De biografie Johann Sebastian Bach van Christoph Wolff

Chris De Beer

Waasland: Chris De Beer
1) … de culturele meerwaardezoeker altijd bij ons terechtkan
2) Moeilijk maar noodzakelijk, niet populistisch worden en kwaliteit blijven aanbieden
3) Het samen ‘mens worden’ met de andere
4) ‘Eiland hoppen’ in Oceanië
5) ‘De geschiedenis van de Vlaamse beweging’ van Frank Judo
6) Het Mercatormuseum in Sint-Niklaas

Grégory Lewyllie

Westland: Grégory Lewyllie
1) … omdat wij mensen kunnen verbinden door alle facetten van cultuur
2) Meer dan ooit is er een prominente plaats weggelegd voor Davidsfonds, er is nood aan zinbeleving en zelfontplooiing
3) Zijn passie en onbaatzuchtigheid
4) Iran
5) Eentje rond filmgeschiedenis
6) De film Un Fils van Mehdi M. Barsaoui

Veronique De Block


Westland: Veronique De Block
1) … wij cultuur vlakbij brengen, in het bereik van iedereen
2) Meer samenwerkingen tussen gewesten en afdelingen met een vlot contact door Davidsfonds Nationaal
3) Zich met hart en ziel inzetten
4) Polen, Moskou of China
5) ‘Kinderen van de Renaissance – Kunst en opvoeding aan het Habsburgse hof in Mechelen (1480-1530)’
6) Het Talbot House in Poperinge

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit


De boeken van Jos Vandervelden

9789022340653.jpg

De mooiste geschiedenis van België

9789002268649.jpeg

Op reis met Vlaamse meesters

9789022340639.jpg

De verborgen geschiedenis van Vlaanderen

9789022340646.jpg

De verloren geschiedenis van Vlaanderen