Locatie van Lezing: De verborgen kanten van het geschenken geven

08 dec
Brasschaat - Ons Middelheem

Lezing: De verborgen kanten van het geschenken geven

Geschenken zijn het sociale cement van onze samenleving. Zonder geschenken verdwijnen sociale relaties. Geschenken waren al het onderwerp van studie bij klassieke sociologen.
In onze gedigitaliseerde wereld waarin mensen elkaar steeds minder lijken te kennen, wordt geschenken geven een steeds moeilijkere opgave. We zouden echter geen mensen zijn als we hiervoor niet allerhande oplossingen bedenken.

donderdag 8 december 2022 om 20:00 uur

Brasschaat - Ons Middelheem

Bredabaan 425
2930 BRASSCHAAT

Prijzen

Ticket Prijs
Leden tarief in voorverkoop € 8,00
Niet-leden tarief in voorverkoop € 12,00
Opgelet: aan de kassa betaal je bovenop het tarief, extra € 2,00

Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers ☎️03 652 12 86

Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136   Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding "Geschenken-Dimitri Mortelmans"

Labels: Mens & MaatschappijReligie & ZingevingDiversiteitZingevingLezingActiviteit