Over Lezing: De verborgen kanten van het geschenken geven

08 dec
Brasschaat - Ons Middelheem

Lezing: De verborgen kanten van het geschenken geven

Geschenken zijn het sociale cement van onze samenleving. Zonder geschenken verdwijnen sociale relaties. Geschenken waren al het onderwerp van studie bij klassieke sociologen.
In onze gedigitaliseerde wereld waarin mensen elkaar steeds minder lijken te kennen, wordt geschenken geven een steeds moeilijkere opgave. We zouden echter geen mensen zijn als we hiervoor niet allerhande oplossingen bedenken.

donderdag 8 december 2022 om 20:00 uur

Dimitri Mortelmans is hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UA. Hij is hoofd van het Centrum voor Bevolking, Familie en gezondheid (CPFH). Zijn onderzoek situeert zich in de arbeids- en familiesociologie en behandelt thema’s als echtscheiding, de combinatie gezin en arbeid en loopbaanonderzoek. Hij is auteur van verschillende publicaties en boeken.

Geschenken zijn het sociale cement van onze samenleving. Zonder geschenken verdwijnen sociale relaties. Geschenken waren al het onderwerp van studie bij klassieke sociologen.
In onze gedigitaliseerde wereld waarin mensen elkaar steeds minder lijken te kennen, wordt geschenken geven een steeds moeilijkere opgave. We zouden echter geen mensen zijn als we hiervoor niet allerhande oplossingen bedenken.
In deze lezing bekijkt Dimitri Mortelmans de traditionele én de moderne elementen van de Vlaamse geschenkcultuur.

Prijzen

Ticket Prijs
Leden tarief in voorverkoop € 8,00
Niet-leden tarief in voorverkoop € 12,00
Opgelet: aan de kassa betaal je bovenop het tarief, extra € 2,00

Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers ☎️03 652 12 86

Betalen: op rekening BE46 4151 1669 3136   Davidsfonds Brasschaat, met de vermelding "Geschenken-Dimitri Mortelmans"

Labels: Mens & MaatschappijReligie & ZingevingDiversiteitZingevingLezingActiviteit