Over De Boerenkrijg: geschiedenis van een kwijnende historische herinnering

15 nov
Bierbeek - Parochiezaal

De Boerenkrijg: geschiedenis van een kwijnende historische herinnering

Hans Cools geeft een kort feitenrelaas van de Boerenkrijg tegen de achtergrond van Franse expansie in het revolutietijdvak. Hij belicht de plaats van de opstand in het collectief geheugen als een episode die bijdroeg tot de Vlaamse emancipatie.

Cursus academie op woensdagen 15 en 22 november van 14u tot 16u

woensdag 15 november 2023 van 14:00 uur tot 16:00 uur

De Franse revolutionairen die in 1794 onze streken veroverden deden dat onder het mom van mooie idealen. Toch maakten zij daar niet populair mee. In de herfst van 2023, dus precies 225 jaar geleden, kwam het zelfs tot een heuse opstand tegen hun gezag. De machthebbers drukten deze revolte met harde hand de kop in. Dergelijke opstanden kwamen vaker voor in gebieden die door de Fransen waren bezet. 

In Vlaanderen leeft deze opstand, de Boerenkrijg, lange tijd voort in de publieke herinnering en dat vooral dankzij de populaire gelijknamige roman van Hendrik Conscience uit 1853. Ook duikt hij nu opnieuw op in de Vlaamse canon die in mei 2023 werd voorgesteld. Hans Cools geeft een kort feitenrelaas van de Boerenkrijg tegen de achtergrond van Franse expansie in het revolutietijdvak. Vervolgens belicht hij de plaats van de Boerenkrijg in het collectief geheugen als een episode die bijdroeg tot de Vlaamse emancipatie.

Prijzen

Ticket Prijs
Aan leden-tarief € 38,00
Standaard € 53,00

Aanmelden en tickets via

Mijn Davidsfonds / Academie

Telefoon: 016 31 06 70
E-mail: academie@davidsfonds.be

Labels: Geschiedenis & ErfgoedCursus2 sessiesActiviteitEuropaGeschiedenisDavidsfonds BierbeekcursusBoerenkrijgDavidsfonds AcademieDavidsfonds GlabbeekDavidsfonds HoegaardenDavidsfonds Tienen