Berichten over erfgoed

Cultuurblog

  1. 10 mei 2023

    “De canon van Vlaanderen is een uitnodiging”

    De kritiek was niet van de lucht toen het idee voor een Vlaamse canon op tafel kwam bij de vorming van de Vlaamse regering in 2019 en ook een plaats vond in het regeerakkoord. Emmanuel Gerard leidt de commissie die tegen eind 2022 de canon zal uitwerken. De historicus hoopt dat het debat stilaan een ander karakter kan krijgen: “Niet dat iedereen moet applaudisseren, maar nu de contouren zijn vastgelegd en de commissieleden bekend zijn, zijn ook enkele misverstanden de wereld uit. Is het geen tijd om het intentieproces te stoppen?”

    “De canon van Vlaanderen is een uitnodiging”
    Lees meer over "“De canon van Vlaanderen is een uitnodiging”"