Over Toneel "De Achterwacht"

24 sep

Vriendschappen, ontstaan tijdens Wereldoorlog II, komen weer tot leven…

       naar het boek van Johan Van Damme (onze dorpsgenoot)
       concept:  Guido Keppens

zondag 24 september 2023 van 11:00 uur tot 13:00 uur

Een gemeente beschikte over geen kazerne en daarom werden in het najaar 1944 vele Britse militairen ingekwartierd bij gastgezinnen. Deze Britse soldaten namen actief deel aan het gemeenschapsleven in het dorp. In alle cafés met achterzalen vonden wekelijks feesten plaats, vaak op initiatief van de soldaten zelf. Het gebeuren zorgde voor heel wat vriendschappen en zelfs Brits-Vlaamse huwelijken.
 
Het verhaal is samengesteld op basis van Britse en Belgische documenten, maar vooral op basis van getuigenissen, brieven en foto's van betrokkenen. Johan Van Damme’s boek, herschreven tot theateropvoering, is er gekomen dank zij zijn enorme opzoekingswerk en zijn luisteren naar de mooie verhalen van getuigen.

Spel, piano en zang.

4sept1944-16uEngelse tank
U komt toch ook?

Betalen kan cash of op rekening nr BE21 7509 3277 5303 van Davidsfonds Schoonaarde met mededeling "Achterwacht - aantal DFleden/aantal niet-leden - naam".
We kunnen de kaarten eventueel klaar leggen aan de kassa (mail of telefoneer naar Lyliane voor meer info).

Prijzen

Ticket Prijs
Davidsfonds-leden € 5,00
niet-leden € 10,00

Eén glas wijn of bier, en hapjes inbegrepen.
reserveren bij Ly_coppens@yahoo.com of 0487 589480

Labels: Mens & MaatschappijTheater & dansDiversiteitActiviteitLokaalVoorstelling (theater, literatuur, film,...)toneeloorlogsvriendschappenbevrijdinglokaalplaatselijkvriendschap