Over Academie. Onze verbeelding. Hoe kunstzinnig gedrag tot stand kon komen.

07 mrt
Hoogstraten - IKO

Academie. Onze verbeelding. Hoe kunstzinnig gedrag tot stand kon komen.

Marc De Bie vraagt zich af waarom we zingen, tekenen, kunst maken of filosofische vragen stellen. Wanneer werd dit proces in gang gezet ?  

donderdag 7 maart 2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur

Marc De Bie is doctor in de archeologie, gespecialiseerd in de steentijdcultuur. Hij doceert kunst en archeologie aan de VUB te Brussel en de UGent. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de oorsprong en de ontplooiing van cultureel gedrag en de wisselwerking met cognitieve ontwikkelingen bij de mens. Sinds oktober 2022 is hij departementshoofd Bibliotheek en Archief van de Universiteit Antwerpen. 

Voor Hoogstraten is hij geen onbekende. In 2000 stelde hij de erg succesvolle tentoonstelling "Flint&Stones" samen in het Stedelijk Museum Hoogstraten na eerdere opgravingscampagnes op de Meirberg te Meer. 

Vier donderdagnamiddagen : 7,14, 21 en 28 maart 

Prijzen

Voor prijs en inschrijving : Davidsfonds Academie

Labels: Geschiedenis & ErfgoedKunst & Cultuur4 sessiesActiviteit