Over Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2024

11 jul
Herk-de-Stad - Markthallen

Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2024

Donderdag 11 juli 2024 - De Canon & Het verhaal van Vlaanderen: geschiedenis in dienst van de natie. Een voordracht door Bruno De Wever

donderdag 11 juli 2024 van 20:00 uur tot 22:00 uur

In 2019 werd ons de Vlaamse Canon gepresenteerd. Uit een quasi oneindig aanbod aan keuzemogelijkheden werd een 'richtsnoer' aan elkaar geregen, een referentiekader met elementen uit de Vlaamse geschiedenis die ‘belangrijk genoeg worden geacht om door onze gemeenschap te worden gelezen, beluisterd, bekeken of gekend’. Dat die Vlaamse Canon flink wat discussie teweeg bracht, mocht duidelijk zijn na de publicatie ervan. In feite was de discussie al aan de gang nog vóór de publicatie. Maar juist het debat houdt de vraag naar de betekenis van het verleden voor mensen uit het heden levend en actueel. Bruno De Wever, is ‘de broer van’, maar verder houdt de vergelijking grotendeels op. Hij is historicus, hoogleraar aan de RU Gent en schrijver van publicaties over Vlaamse en Belgische geschiedenis, met een specialisatie omtrent de Tweede Wereldoorlog en de collaboratie. Hij presenteert zijn wetenschappelijk werk middels voordrachten, bijdragen aan radio- en televisieprogramma's en in kranten en tijdschriften. Daarnaast is hij een veel gevraagde en graag gehoorde spreker. Van Bruno De Wever is bekend dat zijn bevindingen en meningen nogal eens verschillen van die van zijn broer. Laten we het erop houden dat Bruno al eens een paar baanvakken linkser door de bochten scheurt dan broeder Bart.

Bruno De Wever

Bruno De Wevers lezing wordt gevolgd door een feestelijke drink naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en van Vlaanderen. Van ons allemaal dus, wat voor bochten we ook nemen. Dit is een gemeenschappelijke organisatie van Davidsfonds Herk-de-Stad, de Stedelijke Cultuuradviesraad en GC De Markthallen (in opdracht van het Herkse stadsbestuur). Graag nodigen wij u uit voor dit bijzondere evenement. Alles is geheel kosteloos.

Vier dagen eerder zet Davidsfonds Herk-de-Stad de Vlaamse hoogdag ook al luister bij met de jaarlijkse Feestelijke eucharistieviering Zondag 7 juli ‘24, 09.30 u. Sint-Martinuskerk Herk-de Stad.
Deze misviering wordt muzikaal opgeluisterd door het parochiaal Sint-Martinuskoor.
En om ieder misverstand te vermijden: ook deze zondagse misviering is helemaal gratis...
Wees dus welkom! 

Marc Mellen: De Canon & Het verhaal van Vlaanderen: geschiedenis in dienst van de natie

Prijzen

Dit is een gemeenschappelijke organisatie van Davidsfonds Herk-de-Stad, de StedelijkeCultuuradviesraad en GC De Markthallen (in opdracht van het Herkse stadsbestuur). Graag nodigenwij u uit voor dit bijzondere evenement.

Alles is geheel kosteloos.

Labels: ActiviteitCultuurcultuurgeschiedenis