Over U ZIJT WELLEKOME

26 dec

U ZIJT WELLEKOME

Kerstsamenzang

dinsdag 26 december 2023 om 16:00 uur

Dinsdag 26 december 2023

om 16.00  uur

Kapel Zonnelied, Zusters Clarissen,

Mariakerkelaan 212, 8400 Oostende

 

U ZIJT WELLEKOME

 

Wij nodigen u uit om samen te komen zingen. Aan de hand van een keuze uit een schat van Vlaamse kerstliederen zingen we het kerstverhaal: van ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’ tot ‘Er kwamen drie koningen’. En wie is niet bewogen door ‘Suza Nina’ en ‘Stille Nacht’.

GRATIS  TOEGANG                                   ZANGBUNDEL  TER  BESCHIKKING

 

Wij vragen een vrije bijdrage ten voordele van

TEJO (Therapeuten voor Jongeren), Kaaistraat 11, 8400 Oostende

TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar, toegang tot laagdrempelige therapeutische hulp, anoniem en gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er nood aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader.

De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard Gratis

Meer info bij het bestuur van Davidsfonds Oostende

Labels: Mens & Maatschappij1 sessieActiviteitCultuurregio Middenkust