Over Beiaardcantus

13 mei

Beiaardcantus

***De cantus is reeds uitverkocht. ***

Een cantus kennen we allemaal: een zangfestijn waar studenten samen studentikoze liederen zingen met een drankje erbij. Meestal neemt een cantus plaats in een van de vele zaaltjes van de studentensteden.

Deze vindt plaats aan de voet van de Sint-Pietersbanden Kerk in Lommel centrum.  De organisatie ligt in handen van Davidsfonds Lommel met medewerking van de Lommelse Jeugdraad en de stad Lommel. De zangavond wordt begeleid op de beiaard door stadsbeiaardierster Liesbeth  Janssens die wij op groot scherm aan het werk zien. De Lommelse beiaard is best uniek. Het is de 2de grootste beiaard van heel België.  Beneden op het plein begeleidt de Lommelse folkgroep Rustling Cane het gebeuren van op het podium.

zaterdag 13 mei 2023 van 18:00 uur tot 21:00 uur
Op zaterdag 13 mei organiseert het Lommelse Davidsfonds samen met de Jeugdraad een beiaardcantus onder de toren van de Sint-Pietersbandenkerk.

De zangavond wordt begeleid door stadsbeiaardier Liesbeth Janssens die wij op groot scherm aan het werk zien. De Lommelse beiaard is uniek en is ook de op een na grootste beiaard van België. De Lommelse folkgroep Rustling Cane zorgt voor de muzikale begeleiding en wij zingen uit volle borst mee!

De cantus wordt voorgezeten door een Lommels praesidium met Rik Blervacq (Davidsfonds), Mark Devroede (Rustling Cane), Melissa Luykx (jeugdraad) en Michiel Meylaers (Scouting Lommel).

Vanaf 18u.00 kan je aanschuiven en plaatsnemen aan de tafels. Het aanvangsuur (Io Vivat) is exact om18u.30. Het einde is voorzien om 21u.00. Je moet minstens 17 jaar oud geworden zijn in 2022 zijn en je ticket is strikt persoonlijk.

De toegangsprijs bedraagt 20 euro (€18 voor Davidsfondsleden) hierin is een zangboekje, alle dranken en een schitterende avond inbegrepen.

Willen jullie met ons mee zingen en vieren? Zorg dan dat je op maandag 20/03 klaar zit achter je pc of gsm. Op dat moment gaat de ticketverkoop open via het online betaalplatform ‘Stamhoofd’. Wees er tijdig bij, de plaatsen zijn beperkt!

Davidsfonds Lommel
Rik Blervacq


Praktisch:
- Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets !
- Vanaf 18u kan je aanschuiven en de cantus ‘Io Vivat’ begint precies om 18u30.
- Kom via het Michiel Jansplein (Bibliotheek) waar een fietsenstalling is ingericht.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren bij uiterst slecht weer.
- Breng je EID-kaart en ticket mee, je moet minstens 17 jaar geworden zijn in 2022. Dit wordt gecontroleerd bij de inkom.
- Aan de inkom ontvang je een bandje, een beiaardcantusbeker en een zangboekje.
- Eigen alcohol meenemen is NIET toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om drank in beslag te nemen en de toegang te weigeren aan deelnemers die dronken aankomen op het evenement.
- Mensen die asociaal of agressief gedrag vertonen, zullen de toegang ontzegd worden of uit het evenement gezet worden.
- De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten. De organisatie kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gesteld.
- Toegang wordt gesloten om 18u30, laterkomen is bijgevolg dus niet mogelijk

Prijzen

Info volgt op maandag 20 maart.

Labels: ActiviteitBijeenkomst