Sprekers bij Frankrijk in een notendop

28 sep t/m 09 nov
Leuven - De Hoorn (zaal Multifunk)

Frankrijk in een notendop

Een geschiedenis van grote mannen

Startdatum: woensdag 28 september 2022

Over de sprekers

  1. Hans Cools

    Hans Cools

    Hans Cools (°1969) is als hoofddocent vroegmoderne geschiedenis verbonden aan de KU Leuven. Hij behaalde zijn doctoraat in 2000 aan de Universiteit van Amsterdam met een prosopografische studie naar aristocraten in de Bourgondische gewesten aan het eind van de vijftiende en in de vroege zestiende eeuw. Voor hij in Leuven werd aangesteld, was Hans Cools als postdoc werkzaam bij de Universiteit Leiden (1999-2003) en als staflid geschiedenis bij het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (2003-2006). Van 2015 tot en met 2017 reduceerde hij zijn Leuvense aanstelling en combineerde hij die met een baan als senior-onderzoeker en lid van het managementteam van de Fryske Akademy in Leeuwarden. Aan die laatste instelling is hij nog steeds verbonden als gastonderzoeker. In 2019 bekleedde hij de Breugel-leerstoel bij de University of Pennsylvania in Philadelphia. Het wetenschappelijk werk van Hans Cools richt zich op twee grote thema’s: enerzijds de vroegmoderne sociale en politieke geschiedenis van de Lage Landen, Italië en Frankrijk en anderzijds de ontwikkeling van een historische cultuur in Nederland en België tijdens de negentiende en de twintigste eeuw. De inzichten die hij daarbij verwerft, werkt hij niet alleen uit in academische publicaties, maar vertaalt hij middels lezingen voor tal van verenigingen ook graag naar het grote publiek.

Inschrijven

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Ledenprijs € 72,00
Standaardprijs € 82,00

Info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)

Labels: Geschiedenis & ErfgoedPolitiekCursus5 sessiesBasiscursusAcademieActiviteitEuropa