Docenten

Katlijne Van der Stighelen
Katlijne Van der Stighelen is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Ze publiceerde boeken en bijdragen over de vroegmoderne Antwerpse portretschilderkunst in het algemeen en over Anton van Dyck en Pieter Paul Rubens in het bijzonder. Vrouwelijke kunstenaars als Michaelina Wautier hebben haar steeds uitermate geboeid.