Docenten

Alex Vanneste
Em. Prof. dr. Alex Vanneste was gewoon hoogleraar Franse taalkunde, Franse spraakkunst, Sociolinguïstiek en ICT voor menswetenschappers - domeinen waarover hij uitgebreid heeft gepubliceerd. Hij was o.m. voorzitter van de raad van bestuur van de UAntwerpen, afgevaardigd bestuurder van UCSIA, decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, decaan van de Faculteit Ontwerpwetenschappen en voorzitter van de raad van Bestuur van KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen). De laatste jaren spitste zijn onderzoek zich vooral toe op de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, vooral op de elektrische grensversperring tussen België en Nederland tijdens WO I, maar ook op de vluchtelingenproblematiek en de spionage tijdens WO I, onderwerpen waarover hij eveneens heel wat publiceerde.