Docenten

Johan Verstraeten
Johan Verstraeten, doctor in de godgeleerdheid en licentiaat in de godsdienstwetenschappen, is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, lid van de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek en directeur van het Centrum voor de studie van de sociale leer van de kerk. Zijn specialisaties zijn: bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap, katholiek sociaal denken en vredesethiek. Hij was achtereenvolgens van 1981-1987 wetenschappelijk medewerker aan het Departement Politieke Wetenschappen (KU Leuven), wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Economie en Ethiek (Faculteit ETEW, KU Leuven) en bijzonder hoogleraar bedrijfsethiek aan de Universiteit van Tilburg (1997-2000). Hij is lid van de redactie van Ethical Perspectives, Business Ethics: A European Review en Journal of Catholic Social Though. Van 1990-2000 was hij directeur van het Overlegcentrum voor Christelijke Ethiek en van 1996-2004 achtereenvolgens directeur en voorzitter van het European Ethics Network. Hij is lid van de bisschoppelijke commissie ‘Kerk als dienst aan de wereld’ (Belgische bisschoppenconferentie), voorzitter network voor rechtvaardigheid en vrede, en gastdocent aan de Avicenna Academie voor Leiderschap.