Docenten

Johan Van Iseghem
Prof. Johan Van Iseghem promoveerde met een proefschrift over Guido Gezelles Vlaemsche Dichtoefeningen. Hij doceert Moedertaaldidactiek en Moderne Nederlandse letterkunde aan de K.U. Leuven en aan de KULAK en is lid van het Guido-Gezellegenootschap.