logoprint

Davidsfonds vzw - Sluisstraat 79 bus 03.01 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 



Share Instagram: davidsfonds.cultuurnetwerk

Vlaanderen: Verbeelding werkt
Nieuws

Wie zijn we | Bestuur | Nieuws | Activiteiten | Foto's | Inschrijven op de activiteitenmailing


08/06/2021 - Het Davidsfonds prieeltje
Het Davidsfonds prieeltje

Historiek

Een prieeltje is de voorbode van het hedendaagse tuinhuisje, zij het met iets meer klasse en stijl. In sommige geschriften vinden wij terug dat dit de stoeiplaats was voor de ‘Heren’ met hun mogelijke maîtresses of concubines. Natuurlijk was het evengoed ontmoetingsplaats voor een gezellig kransje met familie of vrienden.

Dit prieeltje was oorspronkelijk kort bij het voormalige Kasteeltje van Namen gelegen (op de huidige Mechelbaan). Hier verbleef Alice Nahon wanneer ze in Putte bij haar tante woonde. Er bestaat een sterk vermoeden dat ook zij hierin ooit vertoefd zou kunnen hebben.

Het prieeltje bevond zich op een pand kad. Nr. 01/B/914 K3, aan de Molenlei recht tegenover de Poststraat. 

Uit notariële akten van 1950 kunnen wij besluiten dat de tuin waarin het stond ook een rechtstreekse uitweg had naar de Beerschelbaan (nu Mechelbaan).

De gronden van het Kasteeltje van Namen vormden destijds ook één geheel met de grond waarop het prieeltje stond.

De neogotische bouwstijl was populair aan het einde van de negentiende eeuw.

Er werden foto’s gevonden die aangeven dat het gebouwtje omstreeks 1930 al duidelijke ouderdomsverschijnselen begon te vertonen. In de kadastrale archieven is nergens een spoor te vinden van een bouwvergunning (omdat die toentertijd nog niet vereist was).

Verschillende inwoners van Putte herinneren zich nog het oorspronkelijke gebouw en hebben er zelfs in vertoefd.

 

Een prieeltje gered!

In 2008 vernamen wij van Lucien Verschoren, toenmalig schepen, dat vrijwilligers van de vereniging Natuurpunt de ruïnes van dit pareltje van bouwtechniek ontdekt hadden in een achtertuin in de Molenlei in Putte en dat het met afbraak bedreigd werd.

De lokale Davidsfonds afdeling stelde zich al vrij vlug kandidaat om dit negentiende eeuwse bouwwerk met de nodige zorgvuldigheid stap voor stap af te breken, met de bedoeling het later op een voor de gemeenschap meer toegankelijke plek terug op te bouwen. De specifieke steenvorm, in die vorm gebakken, het mooie metselwerk, de authentieke raamconstructie en de uitzonderlijke dakconstructie waren de sterkste aantrekking om deze uitdaging aan te gaan.

In 2013 werd begonnen met de zorgvuldige afbraak. Van de familie Geens (Getena) en van Immo Vercammen kregen we niet alleen de toestemming om dit te doen, ze schonken de constructie waarvan zij destijds eigenaar waren in haar geheel aan onze vereniging. Er kon voldoende tijd vrijgemaakt worden om de ontmanteling goed te organiseren. Overblijfselen van de ramen, de vloer en de vensterdorpels werden bewaard,  samen met de stenen, op de terreinen van Heemkring Het Molenijzer. Alles werd netjes gesorteerd en in het depot opgeslagen. In het gras rondom de constructie werden scherven gevonden van de ramen en het glasraam boven de deur. Met deze puzzelstukjes werd een voorzichtige reconstructie gemaakt van het oorspronkelijke patroon en de kleuren.

In 2016 werd effectief gestart met de voorbereiding: plannen maken, informatie opzoeken en kostprijs berekenen. Met de goedkeuring van het gemeentebestuur werd op 11 juli 2017 de eerste steen gelegd op de huidige locatie.

De totale kostprijs voor dit project werd grotendeels gedragen door onze vereniging. We kregen daarbij de steun en de samenwerking van Gemeente Putte, Heemkring Het Molenijzer, talloze Putse bedrijven en vele particulieren. Louis Ceulemans maakte een unieke pentekening van het gebouw zodat die in de vorm van een kunstportfolio kon aangeboden worden aan de bronzen, de zilveren en de gulden schenkers.

Kadastrale informatie wijst ons naar de volgende chronologische volgorde van oorsprong van eigendom:

Immo Vercammen

Fam. Geens

Joris Geens

Mevr. De Preter Yvonne, echtgenote van Paul Casteels.

Theofiel De Preter, brouwer te Putte.

Fotomateriaal
Een reeks foto's over de afbraak, de opbouw en de inrichting van het prieeltje kan men vinden bij het onderdeel 'Foto's' op de website van onze afdeling.

29/12/2020 - Nieuwjaarswensen
Vrienden,
vanwege alle bestuursleden en medewerkers van onze Davidsfondsafdeling wensen we ieder van jullie een fijn begin van een knuffelrijk en gezond 2021!
We kijken er naar uit om jullie opnieuw te mogen ontmoeten, maar hou het ondertussen veilig, hou vol, alles komt weer goed in 2021!
01/12/2020 - In memoriam Staf Geens: stichtend bestuurslid van onze afdeling.
Veel te vroeg en veel te jong hebben wij afscheid moeten nemen van een trouw bestuurslid en een goede kameraad. Nu bijna dertig jaar geleden, toen wij met een Davidsfondsafdeling startten in Grasheide, sprong Staf van in den beginne mee in de bres. Het was zoals bij de andere starters zijn wens om inhoudelijk waardevolle en kwaliteitsvolle culturele activiteiten aan te bieden in ons dorp, later uitgebreid tot Putte, Peulis en recentelijk ook Beerzel.
Staf was een warm en innemend man, met een duidelijke eigen mening en een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid. Naast zijn gezin en zijn tuin – zijn heiligdommen – stimuleerde hij ons vaak tot het opzetten van hoogstaande activiteiten. Zo was hij jaren de voortrekker van onze voordrachtwedstrijd. Zijn gedrevenheid voor inhoudelijk rijke activiteiten leidden soms tot heel lange en diepe discussies, niet alleen tijdens maar ook na de vergaderingen.
De onverbiddelijke ziekte waartegen hij zo lang moedig heeft gevochten, heeft hem uiteindelijk geveld. De geldende coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat zijn afscheid in veel te beperkte kring is moeten doorgaan. Sommigen onder ons hebben met hem ook een goede kameraad, een goede vriend verloren. De heel veel mooie herinneringen, samen beleefd in al die 40 jaren, zullen ons blijven verwarmen. Voor dat alles: dank u Staf!
Wij wensen langs deze weg dan ook Marleen, zijn echtgenote, de kinderen en kleinkinderen, ons diepe medeleven toe
29/04/2020 - Corona maatregelen
Beste Davidsfondsleden en sympathisanten
Lieve vrienden

We leven in bizarre tijden. Ieder kijkt vanuit zijn of haar kot naar de wereld. Samen is nu even iets anders dan anders. Maar samen kunnen we ook zijn als we niet fysiek samen zijn. Wij denken in elk geval aan jullie, onze trouwe leden, onze trouwe bezoekers van onze activiteiten. Laten we allemaal samen hopen dat we in de toekomst terug echt samen kunnen genieten van cultuur.

Maar ondertussen is er de noodzaak om al onze activiteiten tot einde augustus te annuleren. Die noodzaak is echt een voorwaarde om er voor te zorgen dat we nadien des te meer en des te beter kunnen genieten van al wat ons lief is.
We proberen daarom zo veel mogelijk informatie via onze facebookpagina en via de website van onze afdeling te verspreiden. Ook onze vertrouwde Brigand en de digitale nieuwsbrieven via e-mail brengen ons toch samen.

Ondertussen: zorg goed voor jezelf en al wie je liefhebt.

Groeten,
Jouw Davidsfonds!
13/04/2020 - Overlijden ere-bestuurslid Eddy Goossens
Na een moedige strijd is ons ere-bestuurslid Eddy Goossens op 6 april jl. overleden. Eddy was sinds 2006 bestuurslid van onze afdeling. Hoewel het de laatste jaren wat moeilijker ging bleef hij trouw naar de vergaderingen en samenkomsten komen. Tot hij enkele jaren terug besloot om een stap terug te zetten. Sindsdien is hij voor ons dan ook een ere-bestuurslid geworden.
Veel sterkte aan zijn Chris, aan de familie en vrienden van den Eddy.
Eddy, bedankt voor alles!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.