logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

  Share
Auteurs en Illustratoren

Trouillez Pierre


Pierre Trouillez


Omschrijving :


Geboren te Anderlecht op 18 juni 1946. 
Kandidatuur Wijsbegeerte en Letteren, Germaanse filologie aan de K.U.Leuven (1968). Priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (gewijd in 1972). Doctor in de Godgeleerdheid van de K.U.Leuven (1994). Docent Kerkgeschiedenis en Dogmatiek aan het Grootseminarie van Hasselt (vanaf 1979), aan het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven (1987-1995) en aan het Theologicum van het Diocesaan Seminarie Mechelen (vanaf 1995). Docent aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Brussel (Ganshoren) (tot 2001), aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Hasselt en aan het gelijknamige instituut van het bisdom Antwerpen. Liturgische medewerker in Diest-Binnenstad. Overzicht werken :