logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 Share Instagram: davidsfonds.cultuurnetwerk

Vlaanderen: Verbeelding werkt
Nieuws

Wie zijn we | Bestuur | Nieuws | Activiteiten | Foto's | Inschrijven op de activiteitenmailing


26/05/2018 - Privacyverklaring
In het kader van de nieuwe privacywetgeving ( AVG). Lees meer …
03/10/2017 - Onze secretaris mevrouw Veerle Scheerlinck is in zeer tragische omstandigheden overleden.
Het Davidsfonds Zelzate bestuur betuigt haar oprechte deelneming aan Frank Pauwels ( haar echtgenoot ), haar kinderen en kleinkinderen en familie.
12/07/2017 - Bestuurswijziging vanaf werkjaar 2017-2018
Mevrouw Greta De Bakker verlaat ons bestuur , ze blijft wel los medewerkster.
Het ganse bestuur dankt haar van harte voor haar inzet en geleverd werk !!

Haar functie als secretaris wordt overgenomen door mevrouw Veerle Scheerlinck.
Het Davidsfonds Zelzate bestuur heet haar hartelijk welkom !
17/07/2015 - Wijziging bestuur
De volgende wijzigingen komen vanaf nu in voege :

De heer Henri Van Belleghem ( voorzitter a.i. ) en mevrouw Hilde Killemaes ( penningmeester ) leggen hun functie neer en zullen in de toekomst als losse medewerker meewerken aan de DF Zelzate activiteiten.
Wij danken beiden voor hun jarenlange inzet en kijken uit naar hun medewerking als losse medewerkers.

Wij zijn verheugd de volgende wijzigingen te mogen mededelen :

De heer Frank Pauwels wordt voorzitter van DF Zelzate.
Mevrouw Myriam Genetello wordt penningmeester.
Mevrouw Rose Van Lierde zal de ledenadministratie voor haar rekening nemen.