logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

 

Kunst op het Hof 2018

Share Instagram: davidsfonds.cultuurnetwerk

Vlaanderen: Verbeelding werkt
Wie zijn we

Wie zijn we | Bestuur | Activiteiten | Inschrijven op de activiteitenmailing


Beerzel [Pallieterland]Beerzel, in het hart van de Zuiderkempen, maakt sedert de fusiegolf van Vlaamse gemeenten in 1977,  met Grasheide en een stuk van het gehucht Peulis, deel uit van de fusiegemeente Putte.  In de annalen wordt de parochie reeds in het jaar 975 vermeld, maar de huidige naam kwam later.  Het is de plaats waar in de 12de eeuw het grote huis van Ber stond.  Vandaar in 1164 reeds de naam Bersela.  In de uitgang "sela" vinden we trouwens met gemak ons moderne woord "zaal" terug.  En wat is een zaal anders dan een groot huis... Vlakbij Beerzel strekte zich destijds een groot woud uit, met eiken en berken en struiken, met laagten en gevaarlijke moerassen: het Waverwoud.  Die beboste streek besloeg het hele gebied tussen de Dijle en de beide Neten. 

Beerzel heeft een oppervlakte van 783 hectaren, met in het midden een 50 meter hoge getuigenheuvel: "de Bjeizelberg".  Meteen het hoogste punt van de provincie Antwerpen. Zeventig miljoen jaar geleden, in het Tertiair Tijdperk, werd ons land vaak overspoeld door de zee. Het water liet telkens een laag bezinksel achter, nu eens zand, dan weer klei. Toen de zee zich terugtrok werden de zachte lagen weggespoeld door de regen. Alleen de plaatsen met de hardste lagen boden weerstand. Zij vormen nu een rij van zo'n 16 zuidwest-noordoost georiënteerde getuigenheuvels, van Ieper tot het Leuvense.  Ooit was de hele streek rond Beerzel overal zo hoog als de top van de Beerzelberg.  De berg is daar nog een stille getuige van.  http://users.pandora.be/a.j.beirens/BZL01.html


Davidsfondsafdeling Beerzel

 

De Davidsfondsafdeling Beerzel werd opgericht in het interbellum door wijlen Bert Nauwelaerts (°1914), onderwijzer in de gemeentelijke jongensschool en later vooral bekend als rijksinspecteur. Onder zijn bezielende leiding groeide de afdeling uit tot één van de belangrijkste kultuurdragers van de gemeente.
Nieuw banknummer BE 34 731-0072477-90


 beerzel@davidsfonds.net