logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

 

Kunst in huis

Share Instagram: davidsfonds.cultuurnetwerk

Vlaanderen: Verbeelding werkt
Activiteiten

Wie zijn we | Bestuur Activiteiten | Inschrijven op de activiteitenmailing


St.-Niklaas [Waasland]
Deelnemen aan de Junior Journalist-wedstrijd 2020-2021!? Thema "Schatten" + wedstrijdreglement


Datum :
Van woensdag 2 september tot en met woensdag 11 november 2020


Uitvoerder :
Chris Korte + Davidsfonds Sint-Niklaas


Omschrijving :

De lokale voorronde van de Davidsfonds Junior Journalist-wedstrijd van de afdeling
Sint-Niklaas is een jaarlijkse creatieve schrijfwedstrijd voor jongeren uit de derde graad basisonderwijs en het gehele secundair onderwijs.

Editie 2020-2021 staat in het teken van “Schatten”. Een schat op zolder, een schat van een mens, een idee van onschatbare waarde… Welke schatten zijn volgens de jongeren het nieuws waard?

Wedstrijdreglement:

1. In Sint-Niklaas organiseert Davidsfonds Sint-Niklaas de lokale voorronde van de Junior
Journalist-wedstrijd 2020-2021.
•Contactpersoon: mevrouw Chris Korte.
•Contactadres: Kazernestraat 31, 9100 Sint-Niklaas.
•Tel.: 03 296 05 23.
•E-mail: korte.chris@hotmail.com.

2. Leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan Junior Journalist. De deelnemers aan Junior Journalist worden opgedeeld in vier reeksen, afhankelijk van het studiejaar waarin ze zitten:
•reeks 1 = derde graad basisonderwijs (5de en 6de leerjaar),
•reeks 2 = eerste graad secundair onderwijs (1ste en 2de jaar),
•reeks 3 = tweede graad secundair onderwijs (3de en 4de jaar) en
•reeks 4 = derde graad secundair onderwijs (5de en 6de jaar).
In Sint-Niklaas zijn er voor de leerlingen uit het bijzonder lager onderwijs en het technisch, beroeps- en kunstonderwijs extra prijzen voorzien als aanmoediging om deel te nemen.

3. Thema, vorm en inhoud inzending.
Als inhoudelijke insteek voor de verschillende schrijfstukken geldt het thema “Schatten”. De interpretatie van het thema is vrij.
De vorm van de tekst is afhankelijk van de reeks waarbinnen men werk inzendt.
•De deelnemers in reeks 1 en 2 schrijven een verhaal. Dit kan zowel een fantasie- als
een journalistiek verhaal zijn.
•De deelnemers in reeks 3 schrijven een interview.
•De deelnemers in reeks 4 schrijven een opiniestuk.
Andere schrijfvormen komen niet in aanmerking.
Illustraties zijn toegelaten. Ook de titel waaronder jongeren hun stukje schrijven, mogen ze zelf kiezen, tenzij de leerkracht die het geheel mee coördineert een titel oplegt.

4. De bedoeling is dat de leerkracht het onderwerp “Schatten” gebruikt als steloefening en het beste werk of, bij ex aequo, de beste werkjes van elke klas aan de contactpersoon van het Davidsfonds bezorgt.

5. Wie deelneemt aan de Junior Journalist-wedstrijd levert een product in. Het schrijfproces dat daaraan voorafgaat, mag - zoals alle andere schrijfopdrachten tijdens het jaar - door de leerkracht begeleid worden.

6. De inzendingen moeten getypt zijn voor de nationale wedstrijd; de lengte is minimaal 500 en maximaal 1 500 woorden.

7. Een inzending moet geschreven zijn in het Algemeen Nederlands, door één fysieke auteur.

8. Elk werk wordt in tweevoud ingeleverd.
Op de voorzijde mag geen enkele verwijzing staan naar de auteur.
Op de achterzijde moeten volgende gegevens i.v.m. de auteur worden vermeld: naam, adres, telefoon- of GSM-nummer, geboortedatum, school, klas, onderwijsvorm (ASO, TSO, BSO, KSO) voor het secundair onderwijs en eventueel het e-mailadres.

9. De betrokken leerkracht voegt bij de inzendingen per graad een lijst bij met de vermelding van de school, de klas en de onderwijsvorm (ASO,TSO, BSO, KSO) voor het secundair onderwijs, het aantal ingezonden werken in die klas en het totaal aantal gemaakte werken in die klas.

10. De inzendingen worden per gewone post naar de contactpersoon van het Davidsfonds
gezonden of worden in de brievenbus gedeponeerd op het contactadres uiterlijk op
woensdag 11 november 2020. Laattijdige inzendingen worden niet meer in aanmerking
genomen. Inzendingen per e-mail zijn ongeldig en worden niet aanvaard.

11. Een inzending voor Junior Journalist moet oorspronkelijk zijn. Inzendingen die geheel of gedeeltelijk plagiaat blijken te zijn, worden onverbiddelijk gediskwalificeerd. Diskwalificatie is mogelijk op elk moment in de wedstrijd.

12. Een inzending kan slechts eenmaal gebeuren, bij maar één afdeling, en dus niet op meerdere plaatsen.

13. De inzendingen worden nagelezen door een plaatselijke jury van minimaal 2 personen per reeks.
De uitslag wordt bekendgemaakt op de prijsuitreiking van zondag 28 februari 2021. Elke
winnaar ontvangt een uitnodiging om hierop aanwezig te zijn.

14. De contactpersoon stuurt één werk per reeks door naar de nationale finale. De nationale werkgroep zal de lokale hoofdwinnaars op 1 maart 2021 een uitnodiging versturen voor de nationale prijsuitreiking.

15. Wie deelneemt aan Junior Journalist gaat akkoord met dit reglement en met de beslissingen van de jury, zowel voor de voorronde als voor de nationale finaleronde van de wedstrijd. Tegen die beslissingen is geen verhaal mogelijk, op welke manier dan ook. Over punten en evaluaties wordt achteraf op geen enkel niveau uitleg of toelichting verschaft.

16. Wie deelneemt aan Junior Journalist en expliciet toestemming geeft tot eventuele publicatie geeft daarmee Davidsfonds en de partners van de wedstrijd het recht om zijn of haar inzending (met vermelding van de Davidsfondsafdeling, de naam en voornaam, woonplaats en school van de deelnemer) te publiceren, zonder dat Davidsfonds verdere verplichtingen heeft tegenover de auteur.


 Chris Korte


Locatie :
9100 Sint-NiklaasWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.