logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

 

Share Instagram: davidsfonds.cultuurnetwerk

Vlaanderen: Verbeelding werkt
Activiteiten

Wie zijn we | Bestuur Activiteiten | Inschrijven op de activiteitenmailing


Pervijze [Westhoek]
boekbespreking: Het geuzenboek- Louis Paul Boon


Datum :
dinsdag 20 november 2012 om 20.00 uur


Uitvoerder :
Frida, Maeyaert


Omschrijving :

Het Geuzenboek- Louis Paul Boon


In mei 1979 overleed Louis Paul Boon, een van de grootste schrijvers van het Nederlands taalgebied. Enige maanden daarvoor had hij zijn laatste grote werk voltooid: Het Geuzenboek, het derde deel van de trilogie over de sociale ontwikkelingen in Aalst en Vlaanderen die begon met Pieter Daens en zijn vervolg kreeg in De Zwarte Hand, de geschiedenis van het anarchisme in de vorige en deze eeuw rond de stad Aalst.

Het Geuzenboek is het epos van de bos- en watergeuzen die in de zestiende eeuw in de Nederlanden - in Holland, maar vooral in Vlaanderen - hebben gestreden tegen de tyrannie van de Spanjaarden, inquisitie, paternostergroepen en andere meelopers. Allerlei details lagen bedolven in gespecialiseerde deelstudies, scripties en thesissen. Boon heeft het meest spectaculaire materiaal eruit gelicht en nu in een origineel bezield verband gebracht.

Hoe het Noorden der Nederlanden herboren kon worden is door al heel wat geschiedkundigen beschreven, maar hoe het Zuiden in bloed en tranen ten onder ging is nog weinig belicht. Sleutelfiguren in dit bizarre spel van revolutie en reactie, hete en koude oorlog, zijn Willem van Oranje, Alva, Philips II, Lumey het wilde everzwijn, en nog een aantal geuzenaanvoerders en Spaanse elite-soldateska. Hoofdfiguur blijft echter het geuzenvolk dat de kapervlag hijst, de Spaanse furie weerstaat en koppig volhoudt waar zoveel edelen en andere ridders van de eerste, tweede en derde stand bezwijken of handjeplak gaan spelen met de Spaanse overweldigers.

Het Geuzenboek van Louis Paul Boon is een monumentale rehabilitatie van de geuzen in het Vlaanderenland, in en rond het tot het laatst toe standhoudende Gent vooral.

 

Woord vooraf:

Een haast niet te overziene berg van boekwerken, waaronder zowel overbekende gespecialiseerde studies als nog niet opgemerkte scripties of thesissen, werd doorploegd en doorpluisd om in dit boek tot een algemeen overzicht te komen van de strijd der zestiende eeuw in de Nederlanden. Veel van het gelezene bleek een herkauwen van bekend materiaal en werd als zodanig terzijde geschoven. Maar van wat dienen kon om in zijn geheel de opstand, de strijd en de ondergang der Geuzen in het Zuiden der Nederlanden weer te geven, werden ganse brokstukken toegeëigend om hierdoor tot een in feite nog niet bestaand Geuzenboek te komen.

De schrijver had het meest te danken aan het oude werk van John Lothorp Motley, De opkomst van de Nederlandse Republiek, dat prachtig gedreven bladzijden bevat over de ingesloten en overrompelde steden. Ook het standaardwerk van Marcus Van Vaernewijck, Troubles en Flandres du XVIe Siècle, het relaas van een tijdgenoot dat door haast alle latere geschiedschrijvers werd overgenomen, bevat nog steeds menige over het hoofd geziene bladzijde. Vooral van het haast niet meer te vinden werk van Bernardus De Jonghe, Gendsche Kronijcke van de Beroerten en Ketterijen binnen en omtrent de stad Gend, werd veelvuldig gebruik gemaakt om de tekenende details. Vanzelfsprekend mocht Erich Kuttner niet vergeten worden, die in zijn werk Het Hongerjaar 1566 nadruk legde op de achtergronden van armoe en tekort onder het allereerste industrieproletariaat, dat de Beeldenstorm in gang zette.

Dankbaar werd ook gebruik gemaakt van de beide scripties van dr. M. Backhouse, Beeldenstorm en Bosgeuzen in het Westkwartier, waarin de stoottroep van de Bosgeus Jan Camerlinck belicht wordt.

Hoe het Noorden der Nederlanden kon herboren worden is door velen beschreven geworden, maar hoe het Zuiden in bloed en bittere tranen ten onder ging is nog niet in zijn geheel behandeld. De Bloedplakaten in Vlaanderen, het uitmoorden der Wederdopers, de Beeldenstorm in de Westhoek, de stoottroep van Jan Camerlinck, en de heldhaftige strijd van het nog alleenstaande Gent - terwijl Maastricht en Antwerpen vielen - zijn de belangrijkste gebeurtenissen.

Zo wil dit Geuzenboek dan een soort bijbel zijn, waarin vastgelegd werd hoe de vromen en rechtzinnigen konden uitgeroeid door heerszuchtigen die het woord van Christus tot een godslasterlijk woord maakten, en in zijn naam duizenden en duizenden ombrachten door vuur en water, door strop en zwaard. En in zo hoge mate dat het hele land ontvolkt raakte en de velden als een woestenij werden waarin benden wolven rondwaarden, en in een der voornaamste straten van de leeggelopen stad Gent twee aan niemand toebehorende paarden het hoogopgeschoten gras stonden te grazen.

L.P.B.


Locatie :
leeszaal Bib Pervijze

8600 PervijzeWe gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.