logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

 

Share
Wie zijn we

Wie zijn we | Bestuur | Activiteiten | Inschrijven op de activiteitenmailing


Adegem [Meetjesland]Adegem, een deelgemeente van Maldegem


Meer dan 75 jaar aanstekelijk cultureel
 
Sinds 1934 zetten geëngageerde vrouwen en mannen zich in Adegem in voor de droom die de stichters van het plaatselijke Davidsfonds 75 jaar geleden bezielde: mensen optillen, mensen rijker en sterker maken, mensen echt vrij maken door hen cultuur te laten beleven.
 
‘De geschiedenis van het Adegemse Davidsfonds’ bundelde voormalig secretaris Hugo Notteboom in een ruim 80 bladzijden tellende brochure. De publicatie is tegen € 5 te verkrijgen bij de bestuursleden of via adegem@davidsfonds.net
Een beknopte samenvatting:
De geschiedenis van het Adegemse Davidsfonds
 
Zo begon het…
Op driekoningenfeest, 6 januari 1934, vond de stichtingsvergadering van het Adegemse Davidsfonds plaats. Een veertigtal belangstellenden kwam opdagen naar het zaaljte van Louis Boels waar ze werden verwelkomd door dokter Raphaël Du Caju, de eerste voorzitter. Theo Van Kerschaever, afgevaardigd door het hoofdbestuur , zette het doel en de werking van het Davidsfonds uiteen, waarna de statuten en het stichtingsverslag werden voorgelezen en goed-gekeurd. Bij brief van 15 januari 1934 werd de oprichting van de Adegemse Davidsfonds afdeling officieel bekrachtigd door het hoofdbestuur te Leuven. Naast voorzitter Du Caju maakten ondervoorzitter Gustaaf Boute, secretaris-penningmeester Hubert Cornelis en de bestuursleden Jozef De Keyser en Leopold Savat deel uit van het stichtingsbestuur.
 
Oorlog
Gedurende de oorlogsjaren kon er van een normale werking geen sprake zijn, alleen al   “omwille van de bezetting van de lokalen en de moeilijke tijden”. De ongeveer 350 gemobiliseerde jongens van Adegem kregen vanwege het Davidsfonds bestuur het boekje Voor onze jongens van professor Daels toegestuurd.
 
Moeilijke naoorlogse jaren
Behalve het feit dat de nieuw aangestelde pastoor Herman Van Damme in 1945 erevoorzitter werd en dat er tijdens de eerste drie naoorlogse jaren een 11 juliviering en een jaarlijkse mis voor de overleden leden werd georganiseerd was het bepaald triest gesteld met het Davids-fonds. De werking lag praktisch geheel lam en van enige culturele uitstraling was geen sprake meer.
 
De heropstanding
In 1967 vernieuwde onderpastoor Vranckx nogmaals het bestuur. Dit gebeurde op aandringen van Laurent Osaer, Davidsfonds consulent uit Maldegem en leraar aldaar. Naast Hugo Notteboom, die de eerste lekensecretaris werd, waren Hubert De Cock, Urbain Schyvinck, Roland De Vuyst, Francine Notteboom en Robert Van Vooren enkele van de vele nieuwe bestuursleden die de werking van het Davidsfonds deden herleven. Stilaan werd een bestuurs-ploeg gesmeed waarin iedereen graag meewerkte aan de bloei en de groei van de afdeling.
 
De meest recente jaren 
Een lange rij van bestuursleden droeg zijn steentje bij om het Adegemse Davidsfonds in stand te houden. De jongste vijftien jaar is het vooral dankzij de voorzitters Robert Van Vooren en Antoine Goethals dat de vereniging cultureel actief bleef. Wat het programma-aanbod betreft is er een duidelijke kentering waar te nemen: meer en meer wordt met Davidsfonds Malde-gem en met andere Adegemse verenigingen samengewerkt. Door de organisatie van een Luitercursus Muziek met medewerking van Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds blijft ‘muziek’ nog steeds een belangrijke plaats innemen in het jaarprogramma.  
Dat voor het Davidsfonds in Adegem nog een toekomst is weggelegd was zonder meer voelbaar tijdens de bijzonder geslaagde viering van de 75ste verjaardag op 17 mei 2009 in aanwezigheid van nationaal voorzitter Peter Peene.


 stuur ons een e-bericht