logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 

 

Share
Wie zijn we

Wie zijn we | Bestuur | Nieuws | Activiteiten | Foto's | Inschrijven op de activiteitenmailing


Edegem [Brabo]Gemeente Edegem met de wijken Molenveld, Elsdonk, Buizegem, Edegem-Centrum...


Davidsfonds Edegem werd op 13 maart 1927 opgericht op initiatief van de Davidsfonds – propagandist Jozef Verhavert uit Muizen. Tijdens een toneelfeest ten voordele van de openbare bibliotheek verzorgde hij een voordracht over de doelstellingen en de werking van het Davidsfonds. Drie dagen later berichtte E. H. Alfons Michielsen aan Eduard Amter, de toenmalige secretaris-generaal van het Davidsfonds, dat er in de schoot van de Vlaamse Katholieke Studiekring een Davidsfondsafdeling was opgericht in Edegem. Daar het Davidsfonds dezelfde doelstellingen beoogde als deze studiekring, zou ook het bestuur van deze kring het eerste afdelingsbestuur vormen.

Sinds die oprichting organiseerde Davidsfonds Edegem jaarlijks een gevarieerde waaier van activiteiten: lezingen, boekenbeurzen, daguitstappen, concerten, cursussen, tentoonstellings- en museabezoeken, stadswandelingen, 11 julivieringen…

Sinds 2000 jaren profileert Davidsfonds Edegem zijn werking rond drie werkdomeinen: Taal en lezen (met o.a. boekenkijkdagen, Junior Journalist-wedstrijd, auteurslezingen, Toast Literair, Leesgroep…), Geschiedenis (met o.a. de Nacht van de Geschiedenis, cursussen, historische wandelingen…) en Kunst (concerten, Luistercursussen Muziek, bezoek aan musea en tentoonstellingen…).

Een van de hoogtepunten van de laatste jaren was zeker het Forten- en Burchtenweekend (2002, 2006): meer dan 1.500 belangstellenden bezochten toen het Fort 5 in Edegem. Ook de publicaties van een boek over de basiliek, de geschiedenis van het Edegems Knapenkoor en Edegem, dat boerendorp van toen...waren een meer dan opgemerkt Davidsfonds initiatief.

Dat meer en meer Edegemnaars de werking van Davidsfonds Edegem weten te waarderen, blijkt o.a. uit het groeiend aantal leden.
 


 edegem@davidsfonds.net


 Klik hier om het Davidsfonds nog beter te leren kennen